”Ostin Fondiaa viime kuussa. Mitä ajattelette yhtiöstä?” – juristina listatussa lakitoimistossa

Analyytikkotalo Inderesin suositulla keskustelufoorumilla on ketju nimeltä ”Fondia – se erilainen lakifirma”. Ketjun ensimmäinen viesti on kirjoitettu heinäkuussa 2018 ja se alkaa seuraavasti: ”Ostin Fondiaa viime kuussa. Mitä ajattelette yhtiöstä?”

Ketjuun on jätetty tämän jälkeen lähes 900 kommenttia vuosien 2018 ja 2023 välillä. Viesteissä keskustelijat kertovat, mitä Fondiasta ajattelevat. Yhtiötä, sen liiketoiminnan kehitystä, strategiaa, tapahtumia, johtoa ja henkilöstöä ruoditaan välillä syvällisemmin, välillä pinnallisemmin. Välillä silitetään myötäkarvaan, välillä reippaasti vastakarvaan. Välillä keskustelu on osuvaa, välillä ollaan hyvin kaukana totuudesta.

Tällaisia keskustelupalstoja ei muista lakipalvelujen tarjoajista ole.  

Asemassaan lähes yksisarvinen

Fondia listautui Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle talvella 2017. Yhtiö on asemassaan lähes yksisarvinen - Fondia on edelleen Pohjoismaiden ainut listattu lakitoimisto, eikä maailmaltakaan ole löydettävissä vastaavia toimijoita kuin kourallinen. Lakipalveluala on edelleen varsin perinteinen. Juristien palveluja on tarjottu ikiajat pääsääntöisesti partnerivetoisten asianajotoimistojen tai muiden yksityisomisteisten yhtiöiden kautta.

Listayhtiönä Fondian osake on julkisen kaupankäynnin kohteena. Tämän myötä kenestä tahansa voi tulla Fondian osakas, kuten jo kuluneeksikin käynyt vitsi kuuluu. Ja on osakkeenomistajia yhtiöön varsin paljon tullutkin – maaliskuun puolivälissä heitä oli 3 240. Niiden tahojen määrä, joille yhtiömme toiminnan tarkoitus on tuottaa voittoa, on siis suuri, ja suurinta osaa emme tunne henkilökohtaisesti.

Fondian omistajien joukkoon kuuluu kuitenkin myös paljon meitä fondiaaneja, kuka isommalla, kuka pienemmällä osuudella, organisaation kaikista kolkista. Osa on ollut mukana yhtiön toimintahistorian alusta alkaen. Vaikka Fondialla urapolkumme ja tehtävänkuvamme rakentuvat esimerkiksi asianajotoimistoista poiketen ilman omistukseen liittyviä kytköksiä, Fondia kannustaa vahvasti työntekijöitään olemaan yhtiön toiminnassa mukana myös osakkeenomistajina. Vuonna 2019 aloitettiin kaikille työntekijöille avoimet vuosittaiset henkilöstön osakesäästöohjelmat, ja vuodesta 2022 alkaen otettiin lisäksi käyttöön erilliset osakeperusteiset pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmät.

Miten listayhtiöstatus vaikuttaa työhömme?

Fondian liiketoimintamalli ei ole perinteinen lakipalvelualalla, ja koska emme ole asianajotoimisto, yhtiön toimitusjohtajana voi toimia myös muun alan ammattilainen kuin juristi. Näin onkin ollut koko yhtiön listayhtiönä olon ajan. Myös yhtiön hallitukseen, johtoryhmään ja henkilöstöön kuuluu lukuisia muita henkilöitä, joilla ei ole juristitaustaa, ja toimimme kansainvälisesti Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa.  Henkilöstön ja työtehtävien kirjo sekä arjen toimintamme onkin meillä näistä syistä osin monivivahteisempaa kuin perinteisimmillä toimijoilla. Yhtiön hierarkia on ollut alusta alkaen matala. Fondialla kaikki asiakastyötä tekevät juristit ovat suorassa kontaktissa asiakkaisiin, eikä klassista pyramidimallista asianajotoimisto-organisaatiota ole. Toisaalta Fondialla juristi voi toimia myös muissa asiantuntijatehtävissä kuin varsinaisen asiakastyön parissa.

Listayhtiössä työskentely tarkoittaa kvartaalitaloudessa elämistä. Fondia raportoi vähintään neljä kertaa vuodessa julkisesti siitä, miten yhtiöllä taloudellisesti menee. Tavoitteena on toki kerta toisensa jälkeen lunastaa markkinoiden perustellut odotukset. Yhtiö on myös muutoin velvollinen kertomaan tiedottein, raportein ja politiikoin läpinäkyvästi muistakin tärkeistä kuulumisistaan ja asioistaan niin myötä- kuin vastoinkäymisissä. Tieto on avointa omistajille, sijoittajille, analyytikoille, valvoville viranomaisille ja kaikille muille asiasta kiinnostuneille.

Listayhtiöstatus vaikuttaa luonnollisesti yhtiön johtamiseen ja toiminnanohjaukseen, mutta juristien arjessa tämä ei erityisen vahvasti näy, vaan päivittäinen arkinen aherruksemme pyörii asiakkaiden tarpeiden mukaan raportointisykleihin katsomatta. Positiivista on, että listayhtiönä toimiminen edellyttää, että Fondialla on hyvän hallinnon eri osatekijät kunnossa. Samalla listayhtiösäännökset rajoittavat jossakin määrin toimintaamme. Esimerkiksi taloudellisen ja muun osakekurssiin mahdollisesti vaikuttavan tiedon jakaminen on rajattua myös talon sisäisesti vuosineljännesten välillä - tässä työntekijät ovat samalla viivalla kaikkien muiden omistajien kanssa.

 

Mutta entäs se keskustelupalsta?

Niin – koska olemme ”se erilainen lakitoimisto”, olemme myös se yksi ja ainoa lakipalvelujen tarjoaja, jolla on julkinen raportointivelvollisuus. Tämän myötä olemme toisia toimijoita paljaampia ja alttiimpia julkiselle keskustelulle ja arvostelulle. Väitän, että työnantajamme asioiden julkisuus voi joskus kysyä tavallista paksumpaa nahkaa myös meiltä fondiaaneilta. Se ei ole huono ominaisuus lainkaan.

Strategiansa mukaisesti Fondia tuottaa lakipalveluja innovatiivisesti ja inhimillisesti. Strategian kulmakiviä ovat asiakkaat, teknologia sekä Fondia-kulttuuri, joka on ollut yhtiön toiminnan ytimessä aivan alusta alkaen. Yhtiö ei ole antanut kvartaalitalouden paineiden vesittää strategiansa kulttuurista painopistettä. Vaikka työntekijöiltä tuloksia tietenkin vaaditaan, tämä tehdään positiivisen kautta.

Tyytyväiset juristit, tyytyväiset asiakkaat, tyytyväiset omistajat.

Tutustu aiempiin FondiaWorks-blogeihin