Joulunajan sesonkirakentamisesta (rakennustyön valvojana T. Torvinen)

Tähän aikaan vuodesta koittaa kenties vuoden merkittävin lyhytaikaisen sesonkirakentamisen kausi. Tietojemme mukaan kaikissa Suomen kunnissa toteutetaan jaettuna urakkana rakennusurakoita, jossa rakennusmateriaalina on uusiutuvista raaka-aineista valmistettu, syömäkelpoiseksi ilmoitettu massa. Lähtökohtaisesti urakan käynnistyessä sivu-urakoitsijoiksi valitaan kaikki mukaan ilmoittautuvat urakoitsijat, joten kokonaisuuden onnistumisen kannalta riittävän selkeä alistamissopimus pääurakoitsijan ja sivu-urakoitsijoiden välillä on tärkeää.

Tähän rakentamistyyppiin liittyy muutamia kriittisiä kohtia.

Keskeisen riskin muodostavat vakavat puutteet perustamistavassa ja riittämätön tärinäsuojaus yhdistettynä heikkoon valuun. Kokemuksemme mukaan tämä voi johtaa heikentyneisiin seinärakenteisiin ja pahimmillaan jopa sortumiin. Virheet seinärakenteissa aiheuttavat vuorostaan ongelmia yläpohja- ja vesikattorakenteissa, joiden tulee viimeistelyvaiheessa kestää hetkittäin tuntuvaakin painetta ja rasitusta kattopinnoitetta asennettaessa.

Toinen merkittävä haaste on eri urakkavaiheiden ja sivu-urakoiden yhteensovittaminen. Urakkamuodolle tyypillistä on useiden sivu-urakoiden samanaikainen toteuttaminen ja sivu-urakoitsijoiden pursuileva innokkuus erikoistöiden suorittamisessa. Ratkaisua voidaan hakea valitsemalla urakkamuodoksi KVR-urakka, jolloin pääurakoitsija vastaa myös koko urakan kokonaiskoordinoinnista ja suunnittelusta, mutta tässäkin urakkamuodossa saatetaan havaita liiallista riehakkuutta aliurakoitsijoiden kesken, joka saattaa johtaa myös lisääntyvään siivoustarpeeseen työmaalla.

Joulunajan sesonkirakentaminen poikkeaa muiden vuodenaikojen rakennushankkeista siinä, että kirjattavaa hävikkiä ei tunneta ja niin sanottu kuormasta syöminen on hyväksyttyä. Tilaajan tulee kuitenkin muistaa työturvallisuussääntelyyn perustuvat vastuunsa ja nimetä työmaalle turvallisuuskoordinaattori huolehtimaan ylilyöntien ja tapaturmien ehkäisystä.

Mahdolliset lisä- ja muutostöitä koskevat neuvottelut sekä reklamaatiot suosittelemme ratkaisemaan sovinnollisesti glögilasin äärellä rakentavasti keskustellen ja tarvittaessa rakennuskohdetta maistellen.

Fondian kiinteistö- ja rakentamisjuridiikan tiimi toivottaa kaikille oikein hyvää joulunaikaa!