Fondia tervehtii ilolla Juristiliiton vastuullisen lakipalvelun työnantajaperiaatteita

Asiantuntijaorganisaatiossa henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara sekä samalla tuotantoväline. Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa asiakkaille sekä yritykselle parempaa tulosta kuin huonosti voiva henkilöstö. Huolenpito henkilöstöstä on vastuullinen teko myös koko yhteiskunnalle, jossa paine ihmisten työkyvyn vaalimiseen ja työurien pidentämiseen kasvaa jatkuvasti. Vastuullisuus työnantajana on paljolti inhimillisyyttä, kohtuutta, huolehtimista sekä hyvää johtamista.

Yritysten vastuullinen toiminta sekä työnantajuus - niihin kiinnittävät huomiota osakkaiden ja asiakkaiden lisäksi myös työntekijät. Vuosi sitten toivotimme tervetulleeksi Suomen Juristiliiton (entinen Suomen Lakimiesliitto) hankkeen luoda alalle vastuullisten lakipalveluiden työnantajaperiaatteet, jotka on nyt hyväksytty Juristiliiton hallituksessa 3.5.2023. Tervehdimme ilolla näitä periaatteita!

Fondian näkökulmasta periaatteissa vahvistetaan lakisääteisiä, jokaiselle työnantajalle kuuluvia velvoitteita. Fondialla on ollut jo pitkään vahva sitoutuminen näihin periaatteisiin, ja olemme lähteneet tavoittelemaan näissä asioissa jo seuraavaa tasoa. Elämme Fondialla vahvasti henkilöstön laatimien arvojen mukaisesti. Koemme, että alalla yleisesti on vielä jonkin verran kehitettävää henkilöstön kokonaisvaltaisessa työkykyjohtamisessa. Maailma ei ole valmis Fondiallakaan, mietimme kovasti mm. miten eri-ikäiset asiantuntijat voivat kukoistaa tehtävässään, ja millaista tukea he tarvitsevat omassa elämäntilanteessaan.

Juristien työssä työaikaan liittyvien tekijöiden on todettu olevan suurin kuormitustekijä lakipalvelualalla. Juristin työn koetaan olevan aikatauluun sidottua sekä epäsäännöllistä, jolloin varsinkin nuorten sekä projektiluontoista työtä tekevien juristien työviikko voi venyä kohtuuttoman pitkäksi ylitöineen. On toivottavaa, että kaikki lakipalveluyritykset kartoittavat työn kuormitustekijät ja ryhtyvät toimenpiteisiin niiden vähentämiseksi tai poistamiseksi. Erilaiset työaikamallit sekä joustava työaika tuovat mahdollisuuksia myös lakialalle. Fondialla olemme eläneet ensi vuonna jo 20 vuotta aidosti toimivan tuntipankin kanssa, ja se on yksi tyytyväisen henkilöstömme peruspilareista. Sen ja hyvän esihenkilötyön ansiosta asiantuntevat juristimme ovat levänneitä, ja tämä heijastuu myös asiakkaille miellyttävänä palveluna. Siitä saamme jatkuvasti kiitosta. Olemme muokanneet myös johtamis- sekä palkitsemismallimme sellaiseksi, etteivät ne palkitse ketään ylipitkistä työpäivästä.

Juristiliiton vahvistamat vastuullisen lakipalvelun työnantajaperiaatteet ovat suosituksia alan yrityksille ja tulevat sovellettavaksi lakipalveluyrityksille sekä näiden asiakkaille.  Nähtäväksi saammeko alan ”seuraavalle levelille” vastuullisuudessa. Mielenkiinnolla seuraamme myös sitä, asettavatko asiakasyritykset (joista osa on jo varsin pitkällä omissa ESG/CSR-asioissaan), painetta lakipalvelun tuottajilleen vastuullisessa työnantajuudessa. Yksittäisiä esimerkkejä tästä on jo meillä Fondialla noussut esiin.

Lakipalveluala kilpailee työvoimasta muiden asiantuntija-alojen kanssa. Säilyttääkseen vetovoimansa, lakipalvelualan yrityksien on syytä miettiä arvojaan sekä toimia vastuullisesti myös työnantajana. Toivomme, että lakipalveluala nähdään jatkossakin juristeja houkuttelevana toimialana, jossa juristia kiinnostaa mielekkäiden työtehtävien lisäksi se, miten työnantaja huolehtii työntekijöiden jaksamisesta, työilmapiiristä sekä urakehityksestä.