EIB-rahoitus kasvun vauhdittajana

Fondia
Blogit 11. tammikuuta, 2019

EU law

Yritysjärjestelyt, rahoitus ja pääomasijoittaminen

Euroopan Investointipankki (EIB) on sitten vuoden 2014 enenevissä määrin tarjonnut rahoitusta kasvuyrityksille useaa erilaista instrumenttia hyödyntäen.

Yksi näistä on kahdenkeskiset, suoraan innovatiivisille kasvuyrityksille tarjottavat lainat, joista jäljempänä käytetään termiä EIB-rahoitus. Näitä on tähän mennessä myönnetty n. tusinalle suomalaiselle kasvuyritykselle ja myös parhaillaan useampi suomalainen kasvuyritys on lainahakemusprosessin eri vaiheissa. Rahoitusta tarjotaan osana Horizon 2020-ohjelmaa, joka on EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittava ohjelma.

Tähän mennessä allekirjoitettujen lainasopimuksien perusteella suomalaisille kasvuyrityksille on myönnetty EIB-rahoitusta n. 200 miljoonan euron edestä yksittäisten lainojen ollessa 8,5-25 miljoonaa euroa. Samaan aikaan suomalaiset kasvuyritykset ovat vuosina 2015-2017 keränneet pääomasijoittajilta (VC) ja teollisilta sijoittajilta (CVC) yhteensä n. 680 miljoonaa euroa uutta pääomaa. EIB-rahoituksella on siis huomattava rooli suomalaisten kasvuyritysten kasvun vauhdittajana.

EIB-rahoituksella on sekä vieraan pääoman että oman pääoman tunnusmerkkejä omaavia elementtejä ja rakenteessa on ns. venture debtistä tuttuja piirteitä. Samalla itse lainasopimuksissa on paljon samaa kuin perinteisemmässä projektirahoituksessa. Vaikka EIB:n tarjoamassa paketissa ei siis sinänsä ole juurikaan uusia ainesosia, on instrumentti kokonaisuutena uusi ainakin suomalaisten kasvuyritysten näkökulmasta. Tämän lisäksi EIB-rahoitus on prosessin ja dokumentaation puolesta suhteellisen työläs harjoitus verrattuna esimerkiksi aikaisen vaiheen rahoituskierrokseen.

EIB on instituutiona ja toimijana erilainen kuin kaupalliset liikepankit; sitä ohjaavat liiketaloudellisten periaatteiden lisäksi osittain erilaiset arvot ja Euroopassa vallitseva poliittinen ilmapiiri. Kaikki tämä heijastuu myös EIB:n toimintatapoihin esimerkiksi riskinsietokyvyn ja päätöksentekoprosessien osalta. Rahoitusta hakevan yhtiön näkökulmasta tämä saattaa näkyä toisaalta pitkähkönä prosessina, mutta toisaalta myös EIB:n haluna todellakin tukea kasvuyrityksiä ja luoda menestystarinoita Eurooppaan.

Kaiken kaikkiaan EIB-rahoituksessa on kyse Suomen markkinoilla uudehkosta ja mielenkiintoisesta lisästä kasvuyritysten rahoituspalettiin. Olemme Fondialla saaneet seurata tätä kehitystä näköalapaikalta, kun olemme toimineet näistä EIB-rahoitusjärjestelyistä jo lukuisissa asiakkaidemme oikeudellisena neuvonantajana ja muutenkin tukena osana prosessia.