Corporate Venture Capital Suomessa

Fondia
Blogit 28. helmikuuta, 2018

M&A and Finance

Kuluneina vuosina suomalaisiin kasvuyrityksiin tehtyjen sijoitusten määrä on kasvanut tasaiseen tahtiin, mutta miten iso osuus tästä kasvusta on Corporate Venture Capital:lla ja mikä on suomalaisten teollisten yritysten osuus tästä markkinasta? Corporate Venture Capital:lla (CVC) tarkoitetaan teollisten yritysten pääomasijoittamista ja monet teolliset suuryritykset ovat perustaneet omia osastoja, tytäryhtiöitä tai rahastoja tekemään ja hallinnoimaan CVC-sijoituksiaan.

PitchBookin äskettäin julkaiseman raportin ( PitchBook 2017 Annual European Venture Report ) mukaan CVC-sijoituksien kokonaisarvo on Euroopan tasolla noussut huomattavasti vuosien 2015-2017 aikana ja huomionarvoista on myös se, että tehtyjen sijoitusten määrä on pudonnut hyvin vähän viime vuoden huippulukemista, kun puolestaan kaikkien kasvuyrityksiin tehtyjen sijoitusten määrä on Euroopan tasolla pudonnut jopa kolmanneksella vuoden 2014 huippulukemista.

Suomen osalta ei ole tullut vastaan tilastoja, jotka antaisivat hyvän kokonaiskuvan suomalaisiin kasvuyrityksiin tehtyjen CVC-sijoitusten määrästä tai suomalaisten yritysten aktiivisuudesta CVC-sijoituksien tekemisessä. Eri lähteistä kerätyn julkisen tiedon perusteella on kuitenkin selvää, että CVC-sijoituksia tehdään myös tänne. Suomeen on viime vuosien aikana esimerkiksi tehty paljon aasialaisia CVC-sijoituksia ja sijoittajien joukossa ovat olleet globaalisti tunnetut nimet kuten mm. Alibaba, Baidu, Yahoo! Japan ja Toyota.

On myös olemassa muita viitteitä siitä, että tämä markkina saattaa olla kasvamaan päin lähivuosina. Pohjoismaisista suuryrityksistä esimerkiksi Fortum, Telia ja StoraEnso ovat jo pitkään toimineet kasvuyrityksien kanssa niin sijoittajina kuin yhteistyökumppaneina. Viime vuoden lopulla saksalainen rahastonhoitoyhtiö Redstone, joka hoitaa suuryritysten omistamia rahastoja, ilmoitti toimiston perustamisesta Helsinkiin tarkoituksenaan auttaa suomalaisia suuryrityksiä sijoittamaan kasvuyrityksiin, ja löytää kansainvälisille asiakkailleen kiinnostavia suomalaisia kohteita sijoituskohteiksi.

Suomalaisten suuryritysten taholta yksi uusista avauksista on juuri julkistettu Konecranesin Reach Program, jonka tarkoituksena on kumppanuuden kautta tarjota kasvuyrityksille pääsy uusille markkinoille ja valjastaa uutta teknologiaa Konecranesin käyttöön. Tämän kaltaiset ohjelmat saattavat tähdätä monimuotoisempaan yhteistyöhön kuin puhtaasti rahallisen sijoituksen tekemiseen, mutta luultavasti ne tulevat myös vaikuttamaan CVC-sijoituksien määrään myönteisesti.

”Startuppien kasvuaalto ja perinteisten toimialojen nopea teknologistuminen on herättänyt perinteiset suuryritykset myös Suomessa. Avoimen innovaation yhteistyömallien ja startup -ohjelmien kautta haetaan kumppaneita omalle organisaatiolle, testataan ketterästi uusia liiketoiminnan alkuja sekä etsitään yritysostokohteita.” sanoo startup -sijoittaja ja Industryhack Oy:n puheenjohtaja Inka Mero.

”Suuryritykset kehittävät tällä hetkellä erittäin aktiivisesti erityisesti sisäisiä toimintamallejaan, joilla pyritään luomaan digitalisaatiota tukevaa kulttuurinmuutosta ja osaamista. Sisäisillä kiihdyttämöillä tarjotaan työntekijöille mahdollisuutta yrittäjyyteen suuryrityksen sisällä ja avoimilla innovaatiokilpailuilla taas pyritään löytämään globaalista ekosysteemistä juuri oikeat ja parhaat tekijät ratkomaan liiketoiminnan haasteita esimerkiksi tekoälyä hyödyntäen. Kansainvälistä startup sijoitustoimintaa tehdään kuitenkin vielä suhteellisen pienessä mittakaavassa, vaikka mielestäni voidaan sanoa, että suuryritykset ovat tulleet venturing kenttään pysyvästi. Sijoittaminen ei kuitenkaan ole ainoa työkalu. vaan uutta arvoa luova yhteistyö startuppien ja ekosysteemin kanssa, jota esimerkiksi Wärtsilä ja Ponsse tekevät, on yhtä tärkeää uudistumisen näkökulmasta.” Mero jatkaa.