Asiaa palovaroittimista – Rakennuksen omistajan vastuu

Pelastuslaki on uudistunut 1.1.2024, minkä johdosta jatkossa rakennuksen omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunnossa on riittävästi toimintakuntoisia palovaroittimia tai muita laitteita, mitkä varoittavat havaitusta palosta. Rakennuksen omistajalla tarkoitetaan mm. asunto-osakeyhtiötä (ts. taloyhtiö), asumisoikeusyhteisöä ja vuokratalon omistajaa.

Mikäli kyseessä on majoitustila, sairaala, vanhainkoti tai muu vastaava hoitolaitos, suljettu rangaistuslaitos ym. vastuu palovaroittimista ja niiden kunnosta on siirretty toiminnanharjoittajalle.  

Rakennuksen omistajan on jatkossa huolehdittava, että

  • asunnot on varustettu riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita laitteita mitkä havaitsevat palot,

  • palovaroittimet tai laitteet ovat toimintakuntoisia,

  • palovaroittimet tai laitteet tarkastetaan säännöllisesti sekä niihin vaihdetaan paristot ja

  • käyttöikänsä päässä olevat palovaroittimet korvataan uusilla.

Asukkaan vastuulla on jatkossa ilmoittaa rakennuksen omistajalle, mikäli palovaroittimesta esimerkiksi loppuu paristo, tai asukas havaitsee muun vian palovaroittimessa/laitteessa. Käytännön kannalta voi olla tarpeen sopia isännöitsijän ja/tai huoltoyhtiön kanssa, että ilmoitukset/huoltopyynnöt tehdään heidän kauttaan. Rakennuksen omistajalle on kuitenkin tärkeä jäädä tieto tehdystä huollosta tai kunnossapidosta.

Rakennuksen omistajalla tai hänen edustajallaan on oikeus päästä huoneistoon, jos se on tarpeen em. velvoitteiden toteuttamisen takia. Huoneistokäynnit tulee suorittaa asukkaalle sopivana aikana kohtuullisen ajan kuluessa, ellei kiire tai laatu vaadi nopeampaa reagointia. Pitää kuitenkin muistaa, että hyvän vuokratavan mukaan käynnit asunnossa tulee aina sopia asukkaan kanssa. 

Edellä olevat asiat vaativat suunnittelua ja myös budjetointia, joten asiaan on syytä paneutua siirtymäajan puitteissa. Rakennuksen omistajan velvollisuudet tulevat voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2026.