Uus EL-i rohepesu direktiiv muudab kestlikkusest teavitamise viisi 

Rohepesu all mõeldakse tarbija eksitamist presenteerides oma toodet või teenust „rohelisemana“ kui see tegelikult on. Veebruaris 2024 võttis EL vastu direktiivi, mis toob kaasa märkimisväärseid muudatusi keskkonna- ja kestlikkusteemaliste sõnumite kasutamises. 

Fondia legal services

Üldised keskkonnaalased väited on keelatud

Direktiiviga keelatakse üldiste keskkonnaalaste väidete kasutamine, mis viitavad suurepärasele keskkonnatoimele või loovad sellest vastava mulje. Näiteks keelatakse järgmised keskkonnaalased väited: "keskkonnasõbralik", "ökosõbralik", "keskkonnasäästlik", "loodussõbralik", "ökoloogiline", "keskkonnanõuetele vastav", „kliimasõbralik“, „süsinikusõbralik“, "energiatõhus", "biolagunev", "biopõhine". Loetelu ei ole ammendav. Üldsõnaliste keskkonnaalaste väidete asemel näeb direktiiv ette suunised, kuidas tuleks vastavaid keskkonnaalaseid teatisi tulevikus pakendil või turunduses esitada.  

Jätkusuutlikkuse märgised ja logod  

Märkimisväärselt karmistatakse jätkusuutlikkuse logode kasutamist. Logo tähendab mis tahes vabatahtlikku märgist, kvaliteedimärki või muud sarnast märgist, mille eesmärk on eristada ja edendada toodet, protsessi või ettevõtet selle keskkonna- ja/või sotsiaalsete omaduste alusel.  

Säästvuse märgised on lubatud ainult siis, kui need põhinevad liikmesriigi õigusaktidega kehtestatud märgistamissüsteemil või EL-i tasandil kehtestatud sertifitseerimissüsteemil. Muud, sh ettevõtete enda jätkusuutlikkuse märgiste kasutamine peab lõppema 2026. aastaks. 

Muud olulised keelud ja nõuded  

Tulevasele keskkonnatoimele viitavad väited, mis loovad mulje, et tarbija aitab kaasa vähese süsinikuheitega majandusele, peavad olema seotud avaliku raamistiku või programmiga. Ettevõtte enda programmid ei ole enam lubatud.  

Kasvuhoonegaaside heite kompenseerimisel põhinevad väited keelatakse. Väide, et toode või teenus on heite seisukohast neutraalne või positiivne, ei ole edaspidi lubatud. Selliste väidete hulka kuuluvad näiteks "kliimaneutraalne", "sertifitseeritud CO2-neutraalne", "süsinikpositiivne", "nullnetoheitega", "väike CO2-jalajälg" jne.  

Väited peavad olema konkreetsed, mitte üldistavad. Keskkonnaalast väidet ei tohi esitada kogu toote või ettevõtte kohta tervikuna, kui väide või paranenud keskkonnatoime on seotud tegelikult ainult toote konkreetse osaga või ettevõtte konkreetse tegevusega, millel on vähetähtis osakaal.  

Tarbijaid peab teavitama toote vastupidavusest, parandatavusest ja/või ringlusesse võetavusest. Teavet tarkvarauuenduste negatiivse mõju kohta ei tohi varjata.  

Ajaraam ja kohalduvus 

Direktiiv (EL) 2024/825 ehk nn rohepesu direktiiv avaldati Euroopa Liidu Teatajas 6. märtsil 2024 ning jõustus 26. märtsil 2024. Riiklik rakendusperiood kestab kuni 27. septembrini 2026. Selleks ajaks tuleb muudatused siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtta.  

Direktiivi kohaldatakse lisaks kehtivatele õigusaktidele. See tähendab, et kehtima jäävad kõik kohustuslikud EL-i või siseriiklikud õigusaktid, millega juba nõutakse teabe avaldamist. Üheks selliseks on näiteks ettevõtte jätkusuutlikkuse aruandlus.  

Lisaks rohepesu ja roheväidete  temaatikale jätkab EL 2024. aasta kevadel arutelusid ka ökodisaini määruse üle, millega plaanitakse kehtestada keskkonnakaalutuste integreerimise eeskirjad peaaegu kõigile EL-i turul olevatele toodetele.  

Kuidas uued nõuded sinu äri ja turundust mõjutavad? Millal ja kuidas reageerida? Meie juristid aitavad kaasa mõelda.

Fondia ESG ekspert Eestis on Kaisa Borštšik