Ettevõtete omandamine võib muutuda kulukamaks. Aitame teha riskiteadlikke otsuseid.

Fondia legal services

Debt push-down skeem on tehinguturul levinud 

Eesti tehinguteturul on küllaltki levinud praktika, et läbi erinevate tehingute maksab ostetav ettevõte lõpuks ise enda ostuhinna kinni. Skeeme selleks on erinevaid, kuid üks kasutatumaid viiakse läbi viisil, kus ostja loob uue tütarühingu Eestisse, tütarühing võtab laenu kas kontsernisiseselt või pangast, ostab laenuraha eest soovitud ettevõtte ning seejärel ostetud ettevõte ning tütarühing liidetakse. Selle tulemusena on omandamiseks võetud laenu- ning intressikohustus viidud ostetud ettevõtte enda kanda. Sellist skeemi nimetatakse inglise keelse terminiga debt push-down või läbi omakapitali teostatuna terminiga equity push-down 

Hallile alale hakkab õigusselgust looma MTA juhend 

Kirjeldatud ja selle sarnaste skeemide rakendamine on olnud seni nn hallis alas – seadus konkreetseid ja selgeid vastuseid ei anna ning selgust loov kohtupraktika puudub. Maksu- ja Tolliamet (MTA) koostöös Rahandusministeeriumiga plaanib välja anda juhendi, milles jagatakse õigusselguse loomise eesmärgil avalikult maksuhalduri tõlgendust sellise skeemi maksukäsitluse osas. Juhendi kohaselt liigitatakse selliseid skeemid mitmel juhul agressiivseks maksuplaneerimiseks ning iseenda ostmiseks tehtud laenu tagasimaksed võidakse edaspidi ringi tõlgendada tulumaksuga maksustatavateks sarnaselt jaotatud dividendile. Juhend ei ole hetkel veel avalik ning ei ole teada täpne aeg, millel sellega maksuhalduri veebilehel tutvuda saab.  

Läbimõeldud tehingud

Äri omandamine on finantsiliselt kaalukas ning tihti suure riskiga tehing. Sealhulgas on oluline läbi mõelda, et tehingu finantseerimisviis ei tooks hiljem kaasa ootamatuid lisakulusid maksunõude näol. Kui oled plaanimas omandamisi, siis me Fondias saame aidata nii tehingu õigusliku poolega kui ka maksuriskide hindamisega.

Debt push-down

Küsimuste korral võtke julgelt ühendust Fondia vanem maksunõustaja Kaisaga!