För investerare
Gå till MyFondia

Våra värderingar och vår kultur

Hos oss är värderingar och kultur mer än bara ord - det är vår identitet och vår stolthet.

Fondias rötter

Fondias grundare hade en tydlig vision. De var övertygade om att det gick att erbjuda juridiska tjänster på ett bättre och smartare sätt. Samtidigt såg de att teknologi ofrånkomligt skulle komma att förändra marknaden, både i stort och för juridiken, och att den kunde användas som ett verktyg för att göra skillnad för kunden. Sist men inte minst ville de bygga en arbetsplats för ambitiösa och högpreseterande individer utan att kompromissa på möjligheten till balans i livet och livskvalitet. Deras övertygelser och värderingar har sedan dess varit ryggraden i vår organisation och är fortfarande idag, mer än 15 år senare, vår drivkraft.

"Det bästa med att arbeta på Fondia är att det är en fantastisk arbetsplats där vi lyfter varandra och har väldigt roligt ihop."

Våra värderingar

Allting börjar och slutar med våra värderingar. De vägleder oss i hur vi behandlar varandra, hur vi arbetar för att lösa våra kunders utmaningar och lever upp till deras förväntningar. Vår unika no-assholes policy gör varje dag på jobbet till en bra dag och våra värderingar genomsyrar allt ifrån våra kontor till våra personliga utvecklingsmål.

Idag är de värderingar som vi lever efter och har skapats av oss på Fondia;

Dare to Create

Dare to try new things and to move forward. Our lawyers’ expertise, together with new legal technology, creates solutions. We explore and provide innovative legal models. We are all about law, joy, and professionalism. We are Fondia.

Law Made Smart

At Fondia we don’t just talk law. We talk law for business – because minding our customers’ business is our business. We walk side by side with our customers.  We work proactively and provide clear legal answers. Welcome to the smarter side of law. We are Fondia.

Give and Receive

At Fondia you are never alone. Sharing is caring. We share our work and knowledge, knowing that this brings out the best in us. We celebrate respect, diversity, and appreciation. We enjoy making each other and our customers shine. We are Fondia.

My Place to Work

Be all you can and want to be. Be yourself. Let us speak up and listen. We all have an important role in maintaining the Fondia spirit. Enjoy responsibility and flexibility. Work at Fondia is free from time and place, here you experience work-life balance made real. We are not just another law firm.  We are Fondia.

Fondia Pride & Passion

We Fondians are Proud of and Passionate about our professionalism and being different. In all our actions, we strive to uphold our values. We Dare to Create and Make Law Smart. We Give and Receive, and we build My Place to Work together. We make each other and our customers shine. We are Fondia family.

Vår kultur

Våra medarbetare är jurister och experter, men också mammor och pappor, yogaentusiaster, surfare, fjällguider och mycket annat som just de brinner för. Vi värnar om våra anställdas hela person, både den del de delar med oss i arbetsvardagen och det liv de har utanför. Därför är balans mellan arbetsliv och privatliv en av våra viktigaste grundstenar. Vi vill vara förebilden som visar att tillväxt och goda resultat kan gå hand i hand med balans och välmående personal. Att uppnå detta gör vi både genom policys och rutiner, och de små, men så viktiga, detaljerna i vardagen. Vi arbetar tillsammans, lyfter varandra, delar vår kunskap och respekterar varandra och våra kunder. Vi arbetar hårt, men mindre än andra, och har roligt när vi jobbar.

Skillnaden ligger i allt det som vi gör när ingen tittar. Fondia är ett exempel på att tillväxt och konkurrensfördelar kan skapas genom ett gemensamt fokus på mjuka värden, mänsklig interaktion och entreprenörstänk.

Mission

Fondia vågar gå före och reformera den klassiskt långsamt föränderliga juridiska branschen. Vi vill vara företagens juridiska förstahandsval, och den bästa arbetsplatsen på den juridiska marknaden.