Göteborg_5

Våra värderingar och vår kultur

Hos oss är värderingar och kultur mer än bara ord - det är vår identitet och vår stolthet.

Fondia logo table

Fondias rötter

Fondias grundare hade en tydlig vision. De var övertygade om att det gick att erbjuda juridiska tjänster på ett bättre och smartare sätt. Samtidigt såg de att teknologi ofrånkomligt skulle komma att förändra marknaden, både i stort och för juridiken, och att den kunde användas som ett verktyg för att göra skillnad för kunden. Sist men inte minst ville de bygga en arbetsplats för ambitiösa och högpreseterande individer utan att kompromissa på möjligheten till balans i livet och livskvalitet. Deras övertygelser och värderingar har sedan dess varit ryggraden i vår organisation och är fortfarande idag, mer än 15 år senare, vår drivkraft.
Göteborg_2

"Det bästa med att arbeta på Fondia är att det är en fantastisk arbetsplats där vi lyfter varandra och har väldigt roligt ihop."

Våra värderingar

Allting börjar och slutar med våra värderingar. De vägleder oss i hur vi behandlar varandra, hur vi arbetar för att lösa våra kunders utmaningar och lever upp till deras förväntningar. Vår unika no-assholes policy gör varje dag på jobbet till en bra dag och våra värderingar genomsyrar allt ifrån våra kontor till våra personliga utvecklingsmål.

Idag är de värderingar som vi lever efter och har skapats av oss på Fondia;

  • Dare to create – Skapa något nytt, vi vet att du kan!

  • My place to work - Var dig själv.

  • Law made smart - Våra kunders affär är vår affär.

  • Give and receive – Vi hjälper varandra att glänsa.

  • Och den övergripande; Pride and Passion

Vår kultur

Våra medarbetare är jurister och experter, men också mammor och pappor, yogaentusiaster, surfare, fjällguider och mycket annat som just de brinner för. Vi värnar om våra anställdas hela person, både den del de delar med oss i arbetsvardagen och det liv de har utanför. Därför är balans mellan arbetsliv och privatliv en av våra viktigaste grundstenar. Vi vill vara förebilden som visar att tillväxt och goda resultat kan gå hand i hand med balans och välmående personal. Att uppnå detta gör vi både genom policys och rutiner, och de små, men så viktiga, detaljerna i vardagen. Vi arbetar tillsammans, lyfter varandra, delar vår kunskap och respekterar varandra och våra kunder. Vi arbetar hårt, men mindre än andra, och har roligt när vi jobbar.

Skillnaden ligger i allt det som vi gör när ingen tittar. Fondia har de senaste mer än 15 åren visat att tillväxt och konkurrensfördelar kan skapas genom ett gemensamt fokus på mjuka värden, mänsklig interaktion och entreprenörstänk.

Mission

Fondia vågar gå före och reformera den klassiskt långsamt föränderliga juridiska branschen. Vi vill vara företagens juridiska förstahandsval, och den bästa arbetsplatsen på den juridiska marknaden.

Fondia Sverige 3

Aktuellt