För investerare
Gå till MyFondia

Elisabeth Alexandersson

Senior Legal Counsel, Group Financial Regulation Lead +46 768 645 007 elisabeth.alexandersson@fondia.com Göteborg

Elisabeth Alexandersson bistår Fondias kunder inom bland annat data privacy, compliance och med kommersiella avtal.

Jag har arbetat med affärsjuridik i snart tio år och drivs av att förstå och utforska varje kunds respektive bransch och vilka behov, önskemål och möjligheter som följer med den. Jag trivs som allra bäst inom finansbranschen och hos bolag som sysslar med teknikutveckling.

Med bred erfarenhet som bolagsjurist inom både finanssektorn och hos statligt forskningsinstitut har jag god insikt i vilka värden som är viktiga i ett bolag. Juridiken är ofta endast en liten del av den huvudsakliga produktionen och de juridiska frågorna måste därför ses i ljuset av verksamhetens syfte och mål i stort. Tillsammans med kunden hittar jag pragmatiska lösningar som fungerar i praktiken.

Jag började på Fondia i april 2023 och lockades av Fondias tjänsteutbud och, som f.d. bolagsjurist, särskilt av upplägget med LDaaS samt Fondias mer prestigelösa attityd i en annars relativt konservativ bransch.

Utanför arbetet hittar ni mig antingen i en segelbåt, i skidbacken eller påtandes i trädgården, alla tre helst i sällskap av familj och vänner.

Dataskydd
Kommersiella avtal
Compliance