Fastigheter

Fastighet och Entreprenad

Framtidens samhälle kräver hållbara och funktionella bostäder, skolor, arbetsplatser och industrier. Fastighetsbranschen fyller en viktig roll i att vara med och forma vår framtid. Det är ett dynamiskt och komplext område där rätt beslut vid rätt tidpunkt kan vara helt avgörande för bolagets fortsatta framgång.

Fastighet och Entreprenad

Framtidens samhälle kräver hållbara och funktionella bostäder, skolor, arbetsplatser och industrier. Fastighetsbranschen fyller en viktig roll i att vara med och forma vår framtid. Det är ett dynamiskt och komplext område där rätt beslut vid rätt tidpunkt kan vara helt avgörande för bolagets fortsatta framgång. 

Experthjälp i alla delar av affären 

Fondias experter inom fastighets- och entreprenadrätt har omfattande erfarenhet inom området. Vårt erfarna team bistår såväl investerare/utvecklare som entreprenörer och beställare med rådgivning i alla delar av affären.  

Fastighetsrätt
Entreprenadrätt
Tillstånd
Miljö
Sanering
Nyttjanderätter
Arrende
Offentlig upphandling
Fastighetsutvecklare
Fastighetstransaktion
Detaljplan
Standardavtal

Hur kan vi hjälpa till?

Vi har bred erfarenhet och biträder bland annat vid frågor om projektering, konstruktion och genomförande samt offentlig upphandling. Vi hjälper inte bara våra kunder att välja rätt avtalsmodeller men även att förhandla och upprätta kontrakt. Vårt tvistlösningsteam hanterar avtalsförhandlingar, medling och tvister både i allmän domstol och skiljedomsförfaranden. 

Som kund hos Fondia kan du känna dig trygg i att vi ser till helheten. 

Vår erfarenhet innefattar bland annat:

 • Investering och byggprojekt 

 • Frågor avseende standardavtal i byggbranschen såsom AB/ABT, ABK och ABM.

 • Upprättande och granskning av entreprenadavtal samt administrativa föreskrifter  

 • Upprättande och granskning av konsultavtal

 • Fastighetstransaktioner av olika omfattning  

 • Nyttjanderätter (exempelvis frågor om hyra/arrende) 

 • Frågor och arbete hänförligt till offentlig upphandling och LOU/LUF

 • Miljöprojekt  

 • Frågor relaterade till skogs- och markanvändningslagstiftning 

 • Nyttjanderättsavtal, servitut, arrende- och hyresavtal. 

 • Frågor kring ansvar enligt miljöbalken, t.ex. miljöföroreningar och ansvar för sanering m.m. 

 • Utbildning inom entreprenad/fastighetsrätt/hyra 

Våra experter

Lär känna våra experter inom fastighet och entreprenad bättre nedan eller kontakta dem direkt.