För investerare
Gå till MyFondia
Fondia

Supercell Oy

"Fondia har utvecklat färdiga tjänster och verktyg på ett kundfokuserat sätt."

Supercell Oy

Fondia hjälper oss numera med avtalshantering och dessutom sköter de övervakning av piratkopiering och andra intrång för oss och sköter de åtgärder som krävs som uppföljning. De har bra verktyg och system för detta.

Vår filosofi är att koncentrera oss på det vi gör bäst, dvs. spelutveckling, och vi vill därför hålla vårt team rätt så litet. Den verksamhet som är viktig, men inte helt central, outsourcar vi gärna till en kunnig partner, vilket Fondia är.

Fondia har utvecklat färdiga tjänster och verktyg på ett kundfokuserat sätt. Vi har plockat ihop en lämplig palett från det tjänsteutbud som Fondia har, exempelvis vad gäller avtalshantering och övervakning av piratkopiering. Fondias jurister talar samma språk som vi, de är praktiskt inriktade och proaktiva i sitt arbete.

Vi har ett rätt så väl inarbetat arbetssätt med teamet på Fondia och allt är i sin ordning från vår sida. Vi brukar då och då bjuda in Fondiateamet på besök eftersom det är bra att träffas med jämna mellanrum. Vi är mycket nöjda och det finns inget som inte skulle ha fungerat.

Vi tror på långa partnerskap. När man hittar en lämplig partner och är nöjd med den så fortsätter samarbetet. Vi litar på Fondias kunnande och förmåga att vidta åtgärder.

Markku Ignatius, Chefjurist Supercell Oy

Case

"Fondias jurister talar samma språk som vi, de är praktiskt inriktade och proaktiva i sitt arbete."