Se till att din rabattkampanj följer lagkraven

Vilseledande prisinformation i samband med rabattkampanjer eller andra brister i marknadsföringen kan leda till badwill för varumärket och kännbara sanktionsavgifter - med upp till 4% av omsättningen - istället för en försäljningssuccé.

Notera följande saker i dina rabatt- och erbjudandekampanjer:

  • Det tidigare lägsta priset som tillämpats på produkten under de 30 dagarna före rabatten ska anges.

  • Konsumenten måste kunna utvärdera överkomligheten av en individuell rabatt eller den allmänna prisnivån på säljarens produkter.

  • De påståenden som används i marknadsföringen får inte vara vilseledande och företaget måste kunna bevisa deras riktighet.

  • Produkter som säljs måste tydligt anges.

Det inte värt att riskera bolagets rykte eller att förlora konsumenternas förtroende på grund av en rabattkampanj.

Marknadsplatser online måste informera konsumenter om huruvida säljaren av en vara är en näringsidkare.

Vid distansavtal måste konsumenter informeras om ångerrätten.

Reglerna kring marknadsföring och rabattkampanjer är bindande till förmån för konsumenten.

Konsumentombudsmannens uppgift är att skydda konsumenternas ställning och övervaka efterlevnaden av konsumentskyddslagen och andra lagar som stiftats för att skydda konsumenterna.

Konsumenterna är mycket medvetna i dessa dagar. Konsumenter kan också på eget initiativ skicka ett tips om olaglig verksamhet till konsumentombudsmannen (KO) eller till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Konsumentverket kan ge företag möjlighet till självrättelse men har också möjlighet att stämma företag vid Patent- och Marknadsdomstolen.

Påföljder som kan bli aktuella är till exempel förbudsföreläggande eller informationsföreläggande. Andra möjliga påföljder är marknadsstörnings- och sanktionsavgifter till högst 4 % av näringsidkarens omsättning. Detta utöver den badwill som näringsidkarens varumärke åsamkas till följd av överträdelser mot konsumenträttsregelverket.

Vi bistår gärna företag kring frågor för att säkerställa att man följer de nya konsumentsrättsreglerna som trädde ikraft under 2022 för en lyckad och juridisk korrekt Black Friday kampanj.

Behöver du hjälp med att se över dina kampanjer? Kontakta oss!