Företagsförvärv och betydelsen av integrationsprocessen

Låt företagsförvärvet nå sin fulla potential genom att lägga rätt resurser på integrationsprojektet.

Har ni framgångsrikt genomfört ett företagsförvärv?

  • Blev det som ni hade tänkt er?

  • Har det övergripande resultatet som ni hade som mål med förvärvet uppnåtts?

Varför PMI?

Analyser pekar på att mer än hälften av alla företagsförvärv misslyckas eller underpresterar. Förvärvet görs, men den fulla potentialen nås aldrig. Det beror många gånger på komplexiteten vid en sammanslagning av två företag med skilda processer, strukturer, kulturer och ledningsgrupper.

Företagsintegration (Post-Merger Integration, PMI) är enligt våra erfarenheter ofta en försummad eller underskattad del vid företagsförvärv. Transaktionsvärde uppstår inte automatiskt efter tillträdet. Det krävs ett efterarbete för att transaktionsobjektet ska bli ändamålsenligt och skapa värde i den nya organisationen.

Flera avdelningar, som personal, juridik, ekonomi, marknad och kommunikation, IT, sälj och produktion, behöver involveras i integrationsprojektet. Även om många handlingar som reglerar företagets rättigheter och skyldigheter faller på bolagsjuristen krävs i många fall att avdelningar samarbetar. Samarbete kräver bland annat kommunikation, utbildning, avstämning och uppföljning vilket förenklas avsevärt med en kunnig projektledare.

En lyckad integrationsprocess är ofta just lyckad för att en person utses som huvudansvarig för hela integrationsprojektet. Hur har ni gjort eller hur hur kommer ni att göra?

Boka ett möte

Fondia har ett särskilt team med seniora PMI-jurister som har lång in-house erfarenhet från projektledning och genomförande av olika typer av transaktions-, integrations- och turnaround-projekt. Kontakta oss för en första kostnadsfri diskussion om upplägg och kostnadsförslag.

Läs aktuella artiklar