Hur påverkas ert bolag av AI-regler och dataekonomins regeländringar?

Boka ett möte med Fondias jurist för att enkelt sätta dig in i dataekonomins regeländringar. Vad behöver just din organisation ha koll på?

  • Vad: Introduktion till regeländringar samt diskussion på cirka 60-80 min samt material för just er organisation

  • För vem: Relevant för samtliga bolag

  • Hur: Fyll i dina uppgifter längst ned för att bli kontaktad och boka in möte

Se till att vara compliant och öka ert kommersiella värde

Det kommer mycket ny lagstiftning från EU och många spår att det kommer bli en andra compliance-våg likt GDPR.

Reglerna kommer att påverka dataanvändning för olika typer av företag och affärsfunktioner. Speciellt ansvariga för R&D, affärsutveckling, IT, HR och juridik bör vara väl medvetna om de nya reglerna.

Reglerna innebär också att ert företag bör vidta åtgärder för att undvika böter eller affärsmässiga förluster, men också för att kunna ta del av de nya affärsmöjligheter som de nya reglerna skapar. Beroende på din verksamhet kommer olika regler att gälla.

Vad mötet kommer att ge er

Boka ett möte med en jurist för att enkelt sätta er in i dataekonomins regeländringar.

Ni bestämmer vilka i er organisation ni vill bjuda in till mötet.

Mötet, som tar cirka 60-80 min och har ett utrymme för diskussion, är indelat i två delar.

Första delen

Ni kommer att få en introduktion till:

  • AI Act

  • Data Act

  • Digital Services Act

  • Digital Markets Act

  • Digital Governance Act

för att förhandsbedöma relevans och omfattning för er verksamhet.

Andra delen

Vi kommer att hjälpas åt att identifiera de huvudsakliga intressenterna i er organisation. Exempelvis kan det vara bolagsjuristen eller ansvariga för IT, HR, affärsutveckling och marknad. Därutöver kommer vi att hjälpas åt att identifiera de mest relevanta aspekterna av de nya reglerna för just er verksamhet. Allt för att ni ska få en tydligare uppfattning kring vad ni behöver göra och när.

Efter mötet

Ni kommer att få presentationen tillsammans med:

  1. en sammanfattning över samtliga förordningar för att ni ska kunna dela med rätt person i er organisation

  2. en lista på åtgärder som er verksamhet måste/bör titta närmare på.

Nyckeln till efterlevnad är att förstå vilka regler som gäller för er verksamhet, vilka åtgärder ni behöver vidta och när ni ska vidta dem. Fondia hjälper er gärna att påbörja er regelefterlevnad för att göra omställning så smärtfri som möjligt.

Boka ett möte

Fyll i kontaktformuläret nedan så tar vi kontakt med er för en prisoffert och för att hitta en tid för möte. Ni kommer att få träffa någon av våra jurister i vårt team inom data och AI.