Utökade uppsägningsmöjligheter för hyresvärdar

Fastigheter

Den som olovligen hyr ut sin bostad i andra hand och dessutom tar ut en oskälig hyra kommer inom kort att riskera böter eller fängelse. Den 1 oktober 2019 införs nämligen skärpta regler i hyreslagen. Lagändringarna syftar till att förebygga svarthandel med hyreskontrakt och annat missbruk av hyresrätter, och innebär bl.a. nya straffregler.

Nya reglerna ska minska bostadsbristen

En bakomliggande ambition med de nya reglerna är enligt regeringen att komma tillrätta med bostadsbristen – ett problem som delvis anses bero på att befintliga bostäder inte används på rätt sätt. Enligt nuvarande regler är det endast den som säljer ett bostadshyreskontrakt eller begär ersättning för att hyra ut sin bostad som gör sig skyldig till brott. I och med lagändringarna kriminaliseras nu även den som betalar för att hyra en bostadslägenhet eller för att förvärva hyresrätten till en sådan lägenhet. Även reglerna kring överhyra stramas åt. En hyresgäst som olovligen hyr ut sin bostad i andra hand och dessutom tar ut en oskälig hyra riskerar, även den, böter eller fängelse till följd av de nya reglerna.

Enklare att säga upp hyresgäst

För hyresvärdar och fastighetsbolag med stora bostadsbestånd är sannolikt de ökade möjligheterna till att säga upp hyresrätten på grund av förverkande av särskilt intresse. Förverkande vid olovlig andrahandsuthyrning förenklas avsevärt i och med att kravet på föregående varning nu slopas. En bostad kan i och med de nya reglerna även förverkas utan föregående varning om hyresgästen lämnar eller tar emot ersättning för överlåtelse eller upplåtelse av hyresrätten, eller tar ut en oskälig hyra.

I förhållande till lokalhyresreglerna innebär lagändringarna ytterligare skillnader mellan de två uthyrningsformerna. Som exempel är det tillåtet och vanligt förekommande att ekonomisk ersättning lämnas för att ta över ett lokalhyreskontrakt, något som för bostadshyra nu alltså blir direkt straffbart för båda parter och kan leda till omedelbar uppsägning av kontraktet.

Hyresvärdar - särskilt de med attraktiva hyresbostäder i storstadsområden som i högre utsträckning hyrs ut olovligt i andra - bör sätta sig in i de nya reglerna och se över hur deras verksamheter kan anpassas på bästa sätt. Vilka konkreta effekter de nya reglerna får på svarthandel mot hyreskontrakt, eller om eventuella sidoeffekter uppstår, som att antalet tillåtna andrahandsuthyrningar minskar p.g.a. osäkerhet hos uthyraren, återstår fortfarande att se.

Mer från denna skribent