Nasdaq First North noterade juristbyrån Fondia växer med 32,3 % i Sverige 2021 – utmanar branschen med värderingsstyrt arbetssätt

Fondia Legal Services AB

Pressmeddelande

17 februari 2022 kl 8.30 

- Jag är otroligt stolt över Fondias medarbetare. Under 2021 har vi inte bara vuxit 32,3 % i omsättning, men också med nya kollegor och kunder. Det visar att vår affärsmodell och övertygelse om att goda värderingar och välmående medarbetare är framtiden i juristbranschen, säger Fondia Sveriges VD Monica Söderlund.
 

Fondia Legal Services är den svenska delen av den på First North noterade koncernen Fondia Oyj. Fondia är den enda nordiska noterade juristbyrån och grundades för att utmana branschen. Grundarna ville visa att juridiska tjänster kunde levereras precis lika högkvalitativt och professionellt i en transparent organisation utan partnerfokus men med balans i livet och mjuka värden som ledstjärna. Fondias VD i Sverige Monica Söderlund tror att en stor del av förklaringen till den snabba tillväxten är just att våga vara annorlunda. 

- Vi tycker om att vara utmanare och accepterar inte branschens fördomar och upplevda sanningar. På Fondia har vi bevisat att en jurist kan göra karriär på en 37,5 timmarsvecka och att det inte behöver vara ett branschproblem att hitta både manliga och kvinnliga kandidater till ledande positioner. Vi erbjuder dessutom våra tjänster i olika format för att anpassa oss till våra kunders behov. Förra årets tillväxt och en väldigt hög kundnöjdhet ser vi som ett kvitto på att vi nu står i en marknad med nya sanningar kring hur en framgångsrik juristbyrå kan fungera. 

Nyetablering i Malmö

Fondia har sedan tidigare funnits i Stockholm och Göteborg men etablerades även i Malmö under 2021.

- Fondias tillväxtresa fortsätter! Under 2022 fortsätter vi bygga vår närvaro i Malmö och har spännande nyrekryteringar till våra olika kontor på väg in de kommande månaderna, avslutar Monica Söderlund.  
 

För mer information kontakta:

VD Monica Söderlund, Fondia Legal Services AB, tel. 070 687 00 02

E-post: monica.soderlund@fondia.com 

Marknadsansvarig Lisa Westerlund, Fondia Legal Services AB, tel.073 335 8018

E-post: lisa.westerlund@fondia.com

Om Fondia

Fondia grundades 2004 och har sedan dess levererat högkvalitativ affärsjuridisk rådgivning på nya och innovativa sätt genom att erbjuda nya typer av juridiska servicemodeller och teknologier. Idag har Fondia mer än 170 anställda i koncernen, varav ca 35 i Sverige, och finns även i Finland, Estland och Litauen. Fondia noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market som det första noterade affärsjuridiska företaget i Norden.