För investerare
Gå till MyFondia

Glada medarbetare ger nöjda kunder – dags för ett värderingsskifte i juristbranschen

Monica_2

Det är dags att fler arbetsgivare ställer sig frågan; tar jag mitt ansvar som arbetsgivare för att säkerställa medarbetarnas välmående, eller är jag en del av problemet? Det skriver Monica Söderlund, vd för Fondia Sverige i en debattartikel på Realtid.se. Du kan även läsa artikeln hos Realtid här!Framtidens jurister efterfrågar flexiblare arbetstider, varierande arbetsuppgifter och inflytande hellre än pengar. De kräver arbetsgivare som möjliggör balans och välmående, samtidigt som företag kräver att deras leverantörer levererar proaktivitet, transparens och en hög kvalitet.

När Fondia grundades hade vi en tydlig vision om att revolutionera juristbranschen. I en bransch som präglas av vassa armbågar och en stressig arbetsmiljö vill vi som affärsjuridisk byrå visa att det faktiskt går att göra annorlunda. Och vi har kundnöjdheten och medarbetarna som bevisar att det fungerar. Det är dags att fler arbetsgivare ställer sig frågan; tar jag mitt ansvar som arbetsgivare för att säkerställa medarbetarnas välmående, eller är jag en del av problemet?

I branschrapporten Framtidens jurist 2020 framgår det att 66 procent av unga jurister 23 och 29 år framhåller en god balans mellan arbets- och privatlivet som något av det viktigaste i
yrkeslivet. Motsvarande siffra är enbart är 35 procent hos juristerna som är 50 år eller äldre.

Det här, tillsammans med de höga siffror kring psykisk och fysisk ohälsa som en allt för krävande och stressig arbetsmiljö leder till, måste tas på allvar. Vi ser det här som en självklarhet och skapar förutsättningar där våra anställda kan ha både karriär och ett välmående privatliv. Varken kvinnor eller män ska till exempel känna att de behöver välja bort föräldraledighet eller vara rädda för att lön och karriär påverkas av de val man gör i sitt privatliv.Vi är övertygade om att den här typen av balans och förutsättningar för jämställdhet också bidrar till lägre stressnivåer.

Branschen står idag inför ett värderingsskifte där de företag som inte tänker om riskerar att stå inför en situation där både medarbetare och kunder lämnar. Faktum är att arbetsgivare som i stället satsar på nöjda medarbetare som känner att de har balans mellan arbetslivet och privatlivet, även får nöjdare kunder på köpet. I vårt fall har det gett oss 98 procents kundnöjdhet.

Våra nöjda kunder är också ett resultat av att vi verkligen lyssnat på vad våra kunder efterfrågar av oss som byrå. Kunderna vill i större utsträckning ha kompletta lösningar, och en transparens kring vad slutnotan landar på. Kort och gott, kunden vill inte behöva betala för mer juridik än vad de har användning för.

Allt det här har vi lyssnat på – vilket resulterat i modellen ”Legal Department as a Service” (”LDaaS)”. Hos oss har kunden möjlighet att prenumerera på juridisk hjälp till ett fast pris. Vi finns tillgängliga och lyssnar när våra kunder vill stämma av kortare frågor med sin jurist utan att bli ”straffade” med en faktura. Med andra ord är vi lite som ett Spotify för juridiska tjänster. Till skillnad från den övriga, ofta traditionellt präglade, juristbranschen har Fondia satsat på att istället skapa en kundupplevelse som präglas av långsiktighet, engagerade experter, och moderna verktyg – något vi vet efterfrågas på dagens marknad.

Vår största tillgång är våra medarbetare. På Fondia menar vi allvar när vi säger att vi är måna om att alla våra medarbetare ska stortrivas på jobbet. Tack vare detta kan de göra ett kanonjobb, vilket tydligt avspeglas i våra nöjda kunder. För visst kan vi väl inte på allvar kalla oss ett framgångsrikt företag förrän alla våra medarbetare mår bra på jobbet?

Monica Söderlund
Vd för Fondia Sverige