Fondias digiprojekt

Fondia
Insikter 6 juni 2018

Göteborg

Under de senaste åren har vi på Fondia jobbat med forskning om digitalisering. Digitalisering som fenomen påverkar vårt samhälle i en takt som bara accelererar. Digitaliseringens inverkan sträcker sig till näringsverksamhetens olika delar över industrigränser, vilket medför oändligt med möjligheter också utmaningar i deras förverkligande.Utgångspunkten för forskningen har varit vår vilja att grundligt förstå förändringarna som sker i våra kunders branscher i syfte att vara en ännu bättre och proaktivare juridisk partner för dem. För forskningen intervjuade Fondias jurister företag från 13 olika branscher i Finland. Bland dessa fanns både mer än 100 år gamla traditionella aktörer och unga, digitalt infödda företag. Oberoende av företagens ålder, storlek och bransch hade de alla en sak gemensamt: i sina strategier betonade de alla de möjligheter som digitalisering medför. Med planeringen av forskningen och forskningsfrågorna, fick vi värdefull hjälp av Liisa Välikangas, professor vid Aalto universitetet, och Ilkka Lakaniemi, digitaliseringsexpert vid Handelskammaren.

Forskningsresultatet visade att vissa digitaliseringstrender påverkar alla våra intervjuade, oavsett företagens natur eller ålder. Föremål för förändring är såväl företagens utbud som processer. En del av denna utveckling är implementeringen av nya teknologier. Genom att utnyttja nya teknologier har företag bl.a. kunnat rikta sina tjänster bättre, effektivera sitt arbete, automatisera sina produktionslinjer och erbjuda lösningar till sina kunder, som inte tidigare var möjliga.

Då jag erbjöds möjligheten att få jobba med detta projekt kunde jag inte ana hur lärorik denna uppgift skulle visa sig vara. Det att jag fick bekanta mig med flera finska företag och deras verksamhet var en unik upplevelse för en juris studerande. Det intressantaste var dock att få höra och se hur företag tar vara på möjligheterna som digitaliseringen medför och hur de söker lösningar till kommande utmaningar, särskilt sådana som beror på lagstiftning. De praktiska exempel som företagen delade med sig, berättar en aktuell historia om digitaliseringen. Största tacket tillhör självklart de som vi intervjuat.

Forskningens resultat publiceras den 9 november 2018 i Fondias andra digiseminarium.