För investerare
Gå till MyFondia

Fondia öppnar nytt kontor i Litauen

Fondia
Nyheter 17 mars 2017

Göteborg

För att påskynda och förstärka Fondias internationalisering och positionering i Baltikum öppnas ett nytt kontor i Vilnius under början av 2019.För den svenska marknaden, som faktiskt står för den största andelen utländska direktinvesteringar i Litauen, innebär detta att Fondia kan erbjuda en end-to-end lösning i gränsöverskridande affärer mellan länderna.

"Fondia fortsätter växa och internationalisera sin verksamhet enligt plan. Fondia har sedan tidigare verksamhet i Estland och vi har kunnat konstatera att vår kärnprodukt, LDaaS, som erbjuder en proaktiv och kontinuerlig juridiskt support, har väckt stort intresse i Baltikum. Genom ett nytt kontor i Vilnius kan vi nu också erbjuda ett fullskaligt tjänsteutbud till den Litautiska marknaden." säger Kirisi Untala, CFO Fondia.

Anti Kodar, head of Fondia Baltic, kommenterar nyheten såhär:

"Vi ser en stor tillväxtpotential i den Litauiska marknaden, både lokalt men också genom att kunna erbjuda våra befintliga kunder i övriga delar av Baltikum en lokal närvaro även i Litauen. Att öppna ett kontor där är ett naturligt nästa steg”.