Tips för en lyckad interimslösning

Fondia
Nyheter 20 februari 2023

En uppskattad kollega har sagt upp sig eller kommer att vara föräldraledig. Ni önskar hen all lycka till under frånvaron, men står som organisation inför det faktum att det finns ett kompetensgap. Efterfrågan på erfarna jurister med spetskompetens är hög och konkurrensen stenhård. Ett secondment eller interimslösning, som vi kallar det, kan i dessa lägen ofta vara en lyckad lösning. Men vilka fallgropar finns det? Och hur undviker ni dem?

På Fondia har vi erfarenhet av att arbeta med interimslösningar i allt från mindre bolag till några av Sveriges största internationella koncerner. Vi har ett tätt samarbete med våra kollegor i Finland, Estland och Litauen. Många av våra medarbetare är före detta bolagsjurister och vet vad som krävs i både långsiktiga och kortsiktiga uppdrag. Några av dem ger här nedan sina bästa tips på hur ni hittar den bästa interimslösningen!


Välj en person som talar 'ert språk' och förstår er kultur

Fredrik Niklasson var chefsjurist på Dell Technologies innan han började på Fondia och arbetar för tillfället med en internationell koncern som interimsjurist. Hans bästa tips till uppdragsgivare är att inte nöja sig med en person som 'bara' kan det juridiska.

”Min erfarenhet är att en förutsättning för att snabbt kunna komma in i ett uppdrag är att också ha förståelse för hur organisationen kommunicerar och vilken typ av leverans som förväntas. Min bakgrund som bolagsjurist har varit till stor hjälp, då jag vet att företag vill ha raka och tydliga svar på frågor utan friskrivningar och onödiga alternativ. Men jag vill även trycka på personlighet! Att ha roligt när man jobbar är trots allt viktigt och att kunna skratta tillsammans även i pressade situationer underlättar samarbetet.”

En person är inte alltid bäst!

Josefine Karlsson är specialiserad inom dataskyddsfrågor och har arbetat i interimslösningar både som en del av ett större team och där hon själv haft huvudansvaret, och hon ser fördelar med båda alternativen.

”När man ska ersätta en person är det lätt att snabbt tänka att den bästa lösningen är en secondment med en individ. Min erfarenhet är dock att det ofta kan vara en fördel att engagera mer än en person. På så vis kan kunden få mer erfarenhet och kompetens till samma pris som en person. Kunder som valt teamlösningen har ofta blivit väldigt nöjda då de under en persons frånvaro kan bocka av fler projekt och områden än de tänkt från början.”

Underskatta inte det långsiktiga perspektivet

Caroline Heimdahl har i sin roll som jurist på Fondia arbetat som DPO för företag men även gått in som deltidsresurs inom privacyfrågor. Och hon vet att nyckeln till ett lyckat uppdrag inte bara ligger i nuet.

”Faran i att bara fokusera på de behov man har just nu är att man missar frågor såsom överlämning och uppföljningsfrågor. När man från början har uppdragets slut i åtanke kan man planera för en gradvis utfasning så att efterträdaren kan komma in på ett bra sätt och organisationen inte tappar kompetens. Med Fondias LDaaS-tjänst kan kunden efter avslutat uppdrag abonnera på våra tjänster ett antal timmar per månad så länge som det behövs, utan att oroa sig för tillkommande fakturor. Det har varit väldigt uppskattat!”

Erfarenhet gör skillnad

Huruvida en junior eller mer erfaren jurist är bäst för interimslösningen varierar. Det kan dock vara värt att utvärdera om behoven kan täckas av en mer erfaren jurist, men i mindre utsträckning. Fondia har många erfarna jurister, som Diana Melander som innan hon kom till Fondia länge arbetat som bolagsjurist. Det gör att vi snabbt kommer in i arbetet och kan ge konkreta, pragmatiska och omdömesgilla råd.

”Efter mer än 15 år som bolagsjurist vet jag hur svar och råd ska levereras till organisationen. Våra kunder får genom att de anlitar erfarna jurister faktiskt en lägre kostnad", säger Diana som har startat upp, bemannat och lett juristavdelningar i både börsbolag och tillväxtbolag.

Är du intresserad av att veta mer om hur Fondia kan hjälpa er med interimslösningar? Läs mer här!