Venemaa ja Valgevene vastaste sanktsioonide kohaldamine

Business Legal Agreements
Corporate

Venemaa ja Valgevene vastased sanktsioonid saavad ilmselt olema pikaajalised. Euroopa Liit on juba vastu võtnud neli erinevat sanktsioonide paketti ning käimas on arutelud uute sanktsioonide üle.

Sanktsioonidega kooskõlas tegutsemine on iga ettevõtja vastutus. Seetõttu omandavad üha suurema tähenduse „tunne oma klienti“ kontrollid ning ettevõtetel enda ärile ja selle riskidele adekvaatselt vastavate „tunne oma klienti“ protsesside olemasolu. Kehtivate sanktsioonide ja neis tehtavate muudatuste, samuti ekspordi- ja impordikeeldude aktiivne jälgimine peab olema ettevõtete vastavuspraktikate loomulik osa. Ettevõtte sisemised töökorrad ja reeglid tuleb üle vaadata. Lisaks võib osutuda vajalikuks hinnata ettevõtte töötajate koolitusvajadust seoses vastavusteemadega.

Soovitame ettevõtetel läbi viia põhjaliku sanktsioonide riskianalüüsi, eriti kui ettevõttel on rahvusvahelisi kliente või äripartnereid. Riskianalüüsi läbiviimisel saab ühtlasi hinnata ettevõtet ohustavaid rahapesuga seonduvaid tegureid. Ettevõttespetsiifilise riskihinnangu alusel saab „tunne oma klienti“ tegevusi proportsionaalselt ja õigesti suunata ning valida sobivad kontrolli- ja seiremeetodid. Korrektselt dokumenteeritud riskianalüüsi abil saab ametiasutustele näidata, et ettevõte on tegutsenud vajaliku hoolsusega ning andnud endast parima riskide maandamiseks isegi juhul, kui sanktsioonide rikkumine peaks kõigele vaatamata aset leidma.  

Järgmise tegevusena tuleks lepingutesse lisada põhjalikumad sanktsiooniklauslid. Seepärast soovitame ettevõttes kasutusel olevates lepingutes üle vaadata ja ajakohastada lepingutingimused, mis puudutavad sanktsioone, vääramatut jõudu, rahalistesse raskustesse sattumist ja hinnamuudatuste tegemise võimalusi.

Võib eeldada, et rahastamislepingutes võetakse edaspidi sanktsioonide suhtes veelgi jäigem lähenemine. Ettevõtete sõlmitud teistes lepingutes sisalduvad sanktsiooniklauslid tuleks seetõttu viia vastavusse finantseerimislepingutes sisalduvate sanktsioonisätetega.

Fondia eksperdid aitavad teid neis küsimustes hea meelega. Samuti korraldame soovi korral teie ettevõtte töötajatele sanktsioonide alase koolituse.