Uue aasta algusest tõuseb käibemaksu standardmäär

1. jaanuaril 2024 jõustub käibemaksuseaduse muudatus, mille kohaselt on Eestis käibemaksu standardmäär 22% senise 20% asemel.

Juba on ettevõtjad tõstatanud küsimusi, et mis saab siis, kui teise poolega sõlmitud lepingus on kokku lepitud, et hind sisaldab käibemaksu või hinnale lisandub käibemaks just 20-protsendilises määras.

Seadusandja on sellisteks juhtumiteks siiski näinud ette rakendussätte ning andnud teatud tingimustele vastavatele lepingutele üleminekuaja. Rakendussätte kohaselt on maksukohustuslasel kuni 2025. aasta 31. detsembrini õigus enne 2023. aasta 1. maid sõlmitud kirjaliku lepingu alusel kohaldada maksustatava kauba võõrandamisel või teenuse osutamisel 20-protsendist käibemaksumäära, kui asjaomane leping näeb ette, et kauba või teenuse hind sisaldab käibemaksu või hinnale lisandub 20-protsendise määraga käibemaks ning lepinguga ei ole ette nähtud käibemaksumäära võimalikust muutusest tulenevat hinna muutust.

1. mai 2023 on valitud põhjusel, et alates valitsusliidu koalitsioonileppe sõlmimist said ettevõtjad teadlikuks võimalikest maksumuudatustest ja seetõttu pole peetud põhjendatuks nimetatud kuupäevast hiljem sõlmitud lepingute alusel üleminekusätte rakendamist. Seaduseelnõu seletuskirja kohaselt peab ettevõtja kokkulepete sõlmimisel arvestama kõikvõimalike riskidega ja neid minimeerima. Seaduse vastuvõtmise ja muudatuse jõustumise vahele jääv aeg on hinnatud piisavaks selleks, et ka pikaajalistes lepingutes oleks võimalik uute määradega arvestada.

Siinkohal kutsume ettevõtjad üles vaatama oma üle oma kestvuslepingutes sisalduvad asja või teenuse hinda reguleerivad sätted ning valmistuma ka selleks, et raamatupidamises tuleb arvestust pidada kahe erineva käibemaksumääraga tehingute üle. Sõltuvalt lepingu sõnastusest ja sisust (millal on käibe tekkimise aeg) võivad tekkida sama lepingu puhul erinevad kombinatsioonid vana ja uue käibemaksumäära kohaldamisest.

Lisaks sätestab seadus üleminekusätte neile maksukohustuslastele, kes lähtuvad käibemaksu arvestamisel kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorrast.

Majutusasutuste ja ajakirjandusväljaannete käibemaksumäära tõus jõustub aasta hiljem 2025. aasta 1. jaanuaril.

Kui vajate abi lepingutes fikseeritud kokkulepete ülevaatamisel ja/või tõlgendamisel, siis võtke julgelt ühendust meie ekspertidega: