Suuremad EL-i veebiplatvormid ja otsingumootorid peavad tänasest hakkama täitma mitmeid lisakohustusi

Fondia
Blogi 25. august 2023

Digiteenuste määrus | Fondia

Artikli autor: Mathilde Lecomte

25. augustil 2023 hakkab EL-i suurimate veebiplatvormide ja otsingumootorite suhtes kehtima uus eeskirjade kogum - digiteenuste määrus (DSA). See puudutab muuhulgas platvorme nagu Meta, Google, Microsoft, TikTok, YouTube jne. Platvorme ja otsingumootoreid, millel on igakuiselt üle 45 miljoni aktiivse kasutaja, peetakse süsteemseks ohuks digitaalse siseturu turvalisusele, mistõttu peavad nad alates tänasest täitma DSA-s sätestatud kohustusi. Euroopa Komisjon on ära nimetanud 17 sellist platvormi ja kaks otsingumootorit.   

DSA kehtib kõigi digiteenuste suhtes, mille kaudu pakutakse tarbijatele kaupu, teenuseid või sisu. DSA-ga pannakse veebiplatvormidele uued laialdased kohustused, et vähendada kahjusid ja võidelda riskide vastu Internetis, kehtestatakse kasutajate õiguste tugev kaitse Internetis ning seatakse veebiplatvormide jaoks sisse uus ja ainulaadne läbipaistvus- ja vastutusraamistik. Viimastel aastatel on olnud mitmeid veebiplatvormidega seotud intsidente nagu näiteks eraelu puutumatuse rikkumised, ebaseadusliku sisu avaldamised, desinformatsiooni ja vihakõne levik sotsiaalvõrgustikes. On ka  üldine kasvav mure väga suurte, eelkõige Ameerika Ühendriikide, ettevõtjate monopoolse võimu pärast. Facebooki ja Twitteriga seotud korduvad skandaalid on hea näide sellest, millist mõju sellised suured platvormid ühiskonnale avaldavad. See on pannud Euroopa Komisjoni tegutsema ning otsustama, et suured vahendajad tuleb tõhususe huvides kaasata võitlusse ebaseadusliku veebisisu vastu ja kasutajate põhiõiguste ja -vabaduste kaitsmisesse kogu EL-is.  

Seega alates tänasest peavad näiteks Amazon, Pinterest, Snapchat & Cie täitma mitmeid DSA-s loetletud kohustusi, muuhulgas on veebiplatvormidel nüüd keelatud esitada alaealistele profileerimisel põhinevat reklaami, kui ollakse piisavalt kindlad, et kasutaja on alaealine. Samuti peab neil olema mehhanism, mis võimaldab kasutajatel esitada teateid ebaseadusliku sisu kohta ja vaidlustada pärast selliste teadete saamist tehtud otsuseid. Igale modereerimisotsusele peavad nad lisama ka selge ja konkreetse põhjenduse. Lisaks tuleb hakata korrapäraselt analüüsima oma tegevuse mõju Interneti turvalisusele ja pakutavate teenuste kasutajate põhiõigustele.  

Ülejäänud ettevõtjad, kes pakuvad DSA reguleerimisalasse kuuluvaid teenuseid, peavad hakkama oma kohustusi täitma hiljemalt 17. veebruar 2024. Fondia on kokku pannud oma lepingute ja tehnoloogia valdkonna tiimi, mille eksperdid aitavad teil heameelega kindlaks teha, kas ja millises osas DSA teie ettevõtte suhtes kohaldub. Võtke meiega ühendust fondia@fondia.com 

Digiteenuste määrus