Riigikohus tegi hiljuti lahendi, mis lihtsustab võlgniku poolt tunnistatud võla sissenõudmise protsessi (3-2-1-147-15)

Fondia
Blogi 4. märts 2016

Dispute Resolution

Olukorras, kus võlgnik on tunnistanud oma võlga konstitutiivse võlatunnistusega, mis sisuliselt tähendab iseseisvat rahalise kohustuse omaks võtmist, ei pea võlausaldaja enam kohtus rahalise kohustuse olemasolu tõendama. Riigikohtu sõnul võib piisata konstitutiivsest võlatunnistusest isegi olukorras, kus otsest rahalist kohustust varem poolte vahel ei olnud. Võrdlusena tõi Riigikohus välja kinkelepingu – isegi kui kingiandjal enne ei olnud kohustust kink teha, siis peale kinkelepingu sõlmimist on kingisaajal õigus oma kink välja nõuda. Meie hinnangul võib Riigikohtu lahend kasuks tulla näiteks juhul, kus konstitutiivse võlatunnistusega kinnitatakse suulise laenulepingu olemasolu, mida muidu oleks kohtus raske tõendada.