Õigusdisain: kuidas protsesse kasutajasõbralikumaks muuta

Disainmõtlemise kasutamine õiguslikele probleemidele lähenemisel võimaldab probleemi ümbermõtestamist, et mõista, milline on kasutajate kogemus, milliste probleemidega nad kokku puutuvad ja kuidas neid lahendada. 

Fondia legal services

Õigusdisaini tööprotsessid

Õigusdisaini tööprotsess ja tulemuse saavutamiseks vajalikud meetodid ning tööriistad on sarnased teenusedisainis kasutatavatele praktikatele.  

  • Empaatia kasutajaga. Esmane samm on vaadata olukorda läbi kasutaja ja mitte läbi juristi silmade. Ainult nii on võimalik mõista, millised on kasutaja kogemused ja millised tema vajadused pole rahuldatud. 

Näiteks: olete loonud oma kodulehe ja pakute seal kaupu või teenuseid. Teil on olemas ja veebilehel avaldatud kasutajatingimused, kuid siiski tuleb kasutajatelt palju kirju ja pretensioone, millega tegelemine võtab teilt palju ressurssi, mis muidu võiks minna äri edendamisele. Esimene samm probleemi lahendamisel oleks panna ennast kasutaja rolli ja teha läbi ostuprotsess nii nagu kasutaja seda tajub.   

  • Probleemide tuvastamine. Seejärel tuleks oma leidude põhjal tuvastada ja sõnastada probleem, millega see kasutaja silmitsi seisab. Levinud lähenemisviis on luua probleemi kirjeldus, mis sõnastab selgelt probleemi(d), mida peate lahendama.  

Näiteks: kasutajate suurte pöördumiste arvu taga võib olla puudulik info ostu sooritamisel, raskesti arusaadavad kasutajatingimused jne.  

  • Ajurünnaku läbiviimine. Peale probleemi tuvastamist on aeg hakata leidma lahendusi. Disainmõtlemine soodustab loovat mõtlemist, mitte ainult tehnilisi lahendusi.  

Näiteks: probleemi lahendus võib seisneda kasutajatingimuste ümbersõnastamises ja disainimises, et need oleksid lihtsamini hoomatavad, ostuteekonna lihtsustamises või hoopiski juturoboti kasutuselevõtus, et päringutega ilma inimressurssi kaasamata tegeleda.  

  • Ideede katsetamine. Enne ajurünnakul välja pakutud idee kasutuselevõttu on oluline neid testida ja katsetada erinevaid võimalusi.  Selle käigus saab koguda tagasisidet, et mõista, kuidas idee probleemi reaalses maailmas lahendab. 

Näiteks: tarkvaraarenduste juures on väga tavaline enne uute arenduste kasutajateni viimist seda mingi testgrupi peal katsetada. Sama lähenemist võiks kasutada ka õigusdisainis. Enne uute kasutajatingimuste või ostuteekonna kõikide ostjateni toomist saaks seda katsetada kontrollgrupi peal ja neilt tagasisidet küsida.  

  • Otsuse tegemine.  Kui on kogutud piisavalt tagasisidet tuleks teha otsus, kas välja käidud loominguline lahendus töötab või mitte. See on koht, kus tuleb otsustada kas minna ideega edasi või pöörduda tagasi ajurünnaku faasi.    

Kui soovite rohkem teada saada õigusdisaini võimalustest ja mõista, kuidas see võiks aidata teie ettevõtte dokumente kasutajasõbralikumaks muuta, võtke julgelt ühendust! 

Õigusdisainiga tegeleb Fondias Marit Saul