Jõustuvad sätted täielikult elektroonilistele riigihangetele ülemineku kohta ning tööd alustab uus riigihangete register

Fondia
Blogi 30. august 2018

Competition Law and Public Procurement

Kõikidel riigihangetega kokku puutujatel peaks juba teada olema, et elektroonilistele riigihangetele minnakse täielikult üle alates 18. oktoober 2018. Kui varasemalt kehtinud riigihangete seadus sätestas kohustuse võimaldada pakkumuste ja taotluste elektroonilist esitamist vähemalt 50 % ulatuses (ülemineku perioodil vähemalt 70 % ulatuses) hankija eelarveaastal planeeritavate riigihangete rahalisest mahust, siis nüüd tuleb korraldada e-hankeid 100% ulatuses.

Rahandusministeerium on teatanud, et uus riigihangete register, mis toetab täielikku e-hangetele üleminekut, alustab tööd 22. oktoobril 2018. Kindlasti on nii hankijatel kui pakkujatel oluline arvestada, et uuele registrile üleminekuks ei ole register mingil ajaperioodil kasutamiseks kättesaadav. Esialgselt tuleb piirangutega arvestada vähemalt 18.10.2018 kell 16:00 kuni 21.10.2018 (k.a). Ajavahemikus 17– 18. oktoober 2018 register ELT-le teateid ei edasta ega avalda. Kõik selles ajavahemikus esitatud ELT teated tagastab register hankijale ja neid saab uuesti esitada 22. oktoobril 2018.

Tihedamad riigihangete registri kasutajad teavad, et senisel registril oli mitmeid puudusi, mis nõudsid soovitu leidmiseks või teostamiseks olulist lisaaega. Uuenev riigihangete register peaks pakkuma kaasaegsemat ja tõhusamat töökeskkonda hankijatele riigihangete korraldamiseks ning pakkujatele uute pakkumisvõimaluste leidmiseks ja riigihangetel osalemiseks.

Edaspidi peaks näiteks olema oluliselt rohkem võimalusi otsida infot hangete, lepingute ja vaidlustuste kohta. Lisandub võimalus otsinguid salvestada, hankeid jagada ja e-postile teavitusi tellida. Suurima muudatusena on Rahandusministeerium välja toonud ülemineku tegevuspõhisele süsteemile, mis peaks soodustama failipõhistelt hangetelt üleminekut andmepõhistele hangetele. Samuti peaks 2019 aasta jooksul lisanduma ka dünaamiline hankesüsteem, kvalifitseerimissüsteem, turu-uuringud ja hankeplaanid.

Seega on põhjust eeldada, et mitmed registri vanad vead ja kitsaskohad saavad uued ja paremad lahendused. Millisel määral uus register tegelikult oma eesmärke täidab ning millised praktilised probleemid sellega kaasnevad, näitab juba aeg.