Investoritele
Ava MyFondia

Kas Sul juba on oma juriidiline osakond?

Fondia
Uudised 29. august 2018

Uudne lähenemine, innovatsioon, digitaliseerimine, on aktuaalsed märksõnad, mis iseloomustavad täna pea iga valdkonna arengut. Ka õigusabi pole siin erandiks – kuigi juristi tööks on olnud ja on ka tulevikus õiguslike olukordade lahendamine, kujundamine ja kasutamine, annab tehnoloogia areng ja üldine innovatiivsustung ka siin uudseid võimalusi. Ettevõtted lahendavad oma õigusabi vajadused üldjuhul kas palgates omale majasisesed juristid või kasutades advokaadibüroode abi, sõltuvalt oma töö iseloomust, ärimudelist ja võimalustest. Ettevõtetes, kus on vaid üks jurist, täidab ta sageli õigusabi tellimise korraldaja ja koordineerija rolli, kuivõrd reeglina ei tunne see üks jurist sügavuti kõiki teemasid, mis äritegevuses ette tulevad. Neid teemasid on aga palju. Iga ettevõte puutub kokku ühinguõigusega, ilmselt on tal ka suhteid, mida reguleerivad maksuõigus, tööõigus ja lepinguõigus. Sageli on vaja õigusabi aga intellektuaalse omandi õiguslikes aspektides, konkurentsiõiguses, kohtuvaidlustes, tänasel päeval eriti aktuaalsel teemal – andmekaitse regulatsioonis jne jne. Seetõttu vajaks ideaalis nii mõnigi äriühing oma igapäevase tegevuse piisavaks toeks juriidilist osakonda, mis kataks kõik olulisemad valdkonnad.

(Kulu)efektiivne teenus

Suure kvalifitseeritud juristide meeskonna ülalpidamine on aga kulukas, samuti on juhtumipõhiselt advokaadi palkamine liiga kallis. Soome õigusbüroo FONDIA on seda kõike arvesse võttes töötanud välja lahendused, mis aitavad kliendil saada just sellise tailor-made juriidilise osakonna, nagu ta oma äritegevuse spetsiifikat arvestades vajab, ilma, et see muutuks ülemäära kulukaks. Tegemist ongi juriidilise osakonnaga, kuid see asub väljaspool ettevõtte struktuuri – Legal Department as a Service , lühendatult LDaaS. Teenuse raames õpib FONDIA alustuseks klienti tundma nii äri spetsiifika poolelt kui ka juriidilise auditi kaudu. Selgitatakse välja kliendi vajadused, määratakse nö peajurist, kes vastutab kliendisuhte eest, komplekteeritakse kliendi spetsiifikat arvestav juristide meeskond ja lepitakse kokku eeldatav tundide arv kuus, mille ulatuses klient vajab õigusteenust. Kui vajadus on suurem, saab seda tundide arvu ületada ja kaaluda kokkulepitud teenuse mahu suurendamist. Sellisel viisil on nii kliendil kui FONDIA-l juba eelnev selgus raha- ja inimressursside kasutamisest. Eestis on FONDIA meeskonnas ka andmekaitseametniku ja patendivoliniku kompetents.

Professionaalide innovaatilised lahendused

FONDIA meeskond koosneb 80 õigusasjatundjast Eestis, Soomes ja Rootsis. Sealjuures teevad FONDIA juristid tihedat igapäevast koostööd omavahel. Paljudes valdkondades on ka teise (Euroopa) maa õiguslikud seisukohad, dokumendivormid ja ärilised lahendused pärast vajalikku korrektsiooni kasutatavad ka Eestis. 2018 aasta kevadel on üle-Euroopaliseks kuumaks teemaks General Data Protection Regulation (GDPR), mille sisuks on ühise otsekohalduva õigusakti rakendamine – siin on töö eri riikides lausa detailideni samasugune. FONDIA-s on varasem oskusteave talletatud ja osaliselt kättesaadav ka klientidele Virtual Lawyeri nimelise rakenduse kaudu. Kliendisuhte haldamiseks kasutab FONDIA MyFondia nimelist spetsiaalset rakendust, mis võimaldab kliendil igal ajahetkel kontrollida, millised asjad on töös, kui kaugele on nendega jõutud, kes kuuluvad tema meeskonda, millised on tulevikku planeeritud tegevused jne. MyFondia võimaldab ettevõtte kogu juriidilise dokumentatsiooni haldamist ja säilitamist selliselt, et dokumendid on nii ettevõttele kui FONDIA-le alati lihtsasti kättesaadavad, kolmandate isikute eest hästi kaitstud ja väga hästi struktureeritud. LDaaS-i populaarsus on Soomes viimase 12-13 aastaga plahvatuslikult kasvanud ja tuntust kogunud. FONDIA on korduvalt leidnud äramärkimist kui innovatiivne õigusteenuse pakkuja. Aastast 2017 on FONDIA aktsiad ka avalikult kaubeldavad Nasdaq First North Finland platvormil.