Kas omate kontrolli oma kaubamärkide üle?

Fondia
Blogi 7. mai 2020

IPR and Technology

Olete loonud tähise (näiteks nimetuse, logo), millega on võimalik eristada teie poolt pakutavat kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest ning teil on õnnestunud see tähis ka kaubamärgina registreerida teie jaoks olulistel territooriumidel. Tõenäoliselt võite arvata, et järgmise kümne aasta jooksul, kuniks jõuab kätte teie kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja lõppemise kuupäev, ei pea te selle teemaga uuesti tegelema. Kriipsutate selle küsimuse oma tehtavate tööde nimekirjast maha ning loete asja lõppenuks.

Selline teguviis pole siiski riskide juhtimise seisukohalt otstarbekas. Nimelt, paljude riikide kaubamärgiametid (sh Eesti Patendiamet) ei kontrolli kaubamärgi registreerimise käigus, kas eksisteerib varasemaid kaubamärke, mis on uue registreerimiseks esitatud kaubamärgiga eksitavalt sarnased. See tähendab, et hilisemate registreerimiseks esitatud kaubamärkide jälgimise eest vastutavad varasemate kaubamärkide omanikud ise, et vajaduse korral hilisemate eksitavalt sarnaste kaubamärkide registreerimine vaidlustada. See võib osutuda üsna koormavaks, kui puuduvad asjakohased vahendid sellise kontrolli teostamiseks ja mõnikord on isegi raske hinnata, kas hilisem kaubamärk võib teie õigusi rikkuda või mitte.

Ajakriitiline on teada saada sellistest hilisematest ning teie varasema kaubamärgiga eksitavalt sarnastest kaubamärkidest, kuna selliste hilisemate kaubamärkide registreerimise vaidlustamiseks on ette nähtud ranged tähtajad. Selliste kaubamärkide kasutamise ja registreerimise mittekeelamine takistab teie kaubamärgil selle olemuse täitmist - eristada teie poolt pakutavat kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Näiteks, kui konkurent hakkab müüma teie toodetega sarnaseid tooteid, kasutades teie kaubamärgiga sarnast tähist, siis on ilmne, et tarbijad võivad teie toodete asemel osta hoopis konkurendi tooteid.

Kuidas jälgida võimalikke kaubamärgi rikkumisi?

Fondia intellektuaalomandi õiguskaitsega tegelev rahvusvaheline tiim saab teie elu lihtsamaks muuta. Fondia kasutab kaubamärkide jälgimiseks elektroonilisi kaubamärgiotsinguvahendeid, mille tulemusel on võimalik kliendile edastada kaubamärgiotsingu tulemuste raport, millelt on eemaldatud kaubamärgid, mis ei ole kliendi varasemate kaubamärkidega eksitavalt sarnased. Fondia annab ka nõu, mida teha nende kaubamärkidega, mis on kliendi varasemate kaubamärkidega eksitavalt sarnased.