Igal veebipoodnikul tasub mängureeglid endale aegsasti selgeks teha

E-Commerce

E-kaubandus on kauplemisviis, kus ettevõtja pakub kaupu või teenuseid elektroonilises keskkonnas ning ka lepingud pakkuja ja kliendi vahel sõlmitakse elektroonilisel teel, füüsiliselt üheaegselt samas kohas viibimata. E-kaubandus on selgelt üha enam osaks inimeste tavapärasest ostukogemusest ning see ajendab ettevõtteid ka aina enam looma veebikaupluseid. Tehniliste lahenduste kõrval ei tohiks kaupleja jätta tähelepanuta ka seadusandlust, sealhulgas e-kaubanduse eripärasid ja head tava.

E-kaubandusega kaasnevad võrreldes traditsioonilise kauplemisega juriidilised erisused ja kohustused, mida teenuse pakkuja kindlasti peab tundma ja millega arvestama.

Alljärgnevalt mõned sellekohased nõuanded.

 • Avaldatud andmed peavad olema tõesed. Muuhulgas peavad veebilehel olema korrektsed andmed ettevõtte nime, asukoha aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbri kohta.

 • Ostuprotsessi kirjeldus peab olema selge ning müügitingimused tarbija jaoks kergesti leitavad. Seejuures peab tarbijale arusaadav olema maksmise, kättetoimetamise ja tellimuse täitmise kord ning asja kättetoimetamise, teenuse osutamise või muu soorituse tegemise aeg (arve tasumise aeg, tarneperiood, teenuse puhul lepingu täitmise aeg).

 • Tellimuse saamine tuleb e-kaupleja poolt viivitamatult kinnitada (automaatselt väljastatav tellimuse kinnitus, arve või muu dokument).

 • Tarbijale tuleb teatada müügihind ja ühikuhind. Müügihind on kaubaühiku või kaubakoguse eest tasutav lõpphind. Ühikuhind on aga kauba ühe kilogrammi, ühe liitri, ühe meetri, ühe ruutmeetri või ühe kuupmeetri lõpphind. Lisaks peab tarbijale esitama kauba koguhinna koos maksude ning kõikide täiendavate veo-, posti-, kättetoimetamise või mis tahes muude kuludega, kui need kulud tuleb kanda tarbijal. Seejuures postitasu tuleks esitada hiljemalt ostukorvis, kui tasu suurus oleneb tellimuse suurusest, vastasel juhul tuleb hinnad esitada varem.

 • Müüdava kauba kohta tuleb anda detailne ja eestikeelne tooteinfo. Kui tarbija teeb vale valiku puuduliku informatsiooni tõttu, on tal õigus lepingust kuludeta taganeda ja nõuda ettevõtjalt kahjude hüvitamist.

 • Üks suurimaid erinevusi e-kaubanduse ja tavakaubanduse vahel on e-kaubanduses kehtiv 14-päevane taganemisõigus, mil tarbija võib toote tagastada ilma põhjust esitamata. Kauplejad välistavad tihti taganemisõigust põhjendustega, mis seaduses tooduga ei ühti. Osaliselt on see mõistetav, kuna üritatakse vältida toodete tagastamist, mida ei ole võimalik enam uuena müüa.

 • Tegelikkuses sätestab seadus kindlad erandid, mille puhul on võimalik taganemisõigus välistada ning kui olukord erandi alla ei mahu, siis ei ole kauplejal ka õigust taganemist välistada. Klassikaliseim on välistus juhtudel, kui toodet on kasutatud rohkem kui lihtsalt tutvumiseks ehk mitte nii, nagu tarbija saaks teha seda tavapoes. Taolistel puhkudel ei ole kauplejal õigust välistada taganemisõigust, vaid tarbija peab kauplejale hüvitama toote väärtuse vähenemise.

 • Teadma peaks ka seda, et tarbijal on asja tagastamisega seotud kulude kandmise kohustus vaid juhul, kui ettevõtja teda sellest enne lepingu sõlmimist teavitas. Kui ettevõtja jätab tarbijale sellekohase teabe lepingu sõlmimise eelselt esitamata, siis peab kulud kandma ettevõtja ise.

 • Kui e-kaupleja pakub seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele lisaks täiendavat müügigarantiid (näiteks tootjagarantii), tuleks kindlasti kirjeldada selle olemasolu ja tingimusi.

 • Samuti tuleb e-kauplejal esitada teave pretensioonide esitamise õiguse, aja ja korra kohta, lisades ka kirjelduse ettevõttes rakendatava kaebuste lahendamise korra kohta. Näiteks teave kaebustega tegeleva töötaja kontaktandmete ja vastuvõtuaegade kohta või konkreetse e-posti aadressi, kuhu kaebused esitada.

 • Loomulikult ei ole e-kauplejal mingit pääsu kohustusest esitada info isikuandmete töötlemise eesmärkide, töödeldavate isikuandmete koosseisu, isikuandmete töötlemise korra ja viisi ning isikuandmete kolmandatele isikutele edastamise lubamise (privaatsuspoliitika) kohta. Samuti on ka cookie ehk küpsis ilmselt kõigile netisõpradele tuttav. Nende kasutamine veebilehtedel on saanud praktikas tavapäraseks. Küpsiseid kasutatakse oma veebilehe külastajate tuvastamiseks, ettevõtte veebilehe kohta statistika pidamiseks ja veebilehe funktsionaalsuse parandamiseks. Kuna küpsiste abil on võimalik jälgida inimeste toiminguid internetis, siis kasutatakse neid tihti ka personaalsete teenuste või reklaami pakkumiseks. Võttes arvesse küpsiste üldlevinud kasutamist, peaksid teabe esitamiseks ja kasutaja nõusoleku saamiseks kasutatavad meetodid olema võimalikult kasutajasõbralikud, selgitades, milliseid tüüpi küpsiseid ja miks kasutatakse, kuidas saab külastaja nende kasutamist kontrollida, küpsiseid tagasi lükata ja kustutada.

 • Kuna veebipoodniku vastaspooleks on reeglina tarbija (füüsiline isik), siis tasub meeles pidada, et seadusest tarbija kahjuks kõrvalekalduvad kokkulepped on keelatud ja õigustühised.

Kasulikku: