Investoritele
Ava MyFondia

Fondia omanäoline lähenemine õigusteenuse osutamisel on eelmisel aastal, mil paljude ettevõtete jaoks valitses ebakindel ja keeruline aeg, toonud kasu nii Fondia klientidele kui ka Fondiale endale.

Fondia õigubüroo - Eneli Perolainen
Fondia Eesti OÜ

Pressiteade

16.02.2023, kell 10.00

Täna avaldas Fondia Oyj, kui esimene Nasdaq First North Growth Market'i börsil noteeritud õigusteenuse pakkuja Põhjamaades, oma 2022. aasta majandustulemused. Avaldatud andmete kohaselt oli konsolideeritud müügitulu kasv 16,5% ulatudes 24,6 miljoni euroni.

Fondia majandusaasta edu tulenes erinevatest teguritest, milliseid kirjeldas Fondia Baltikumi tegevjuht Eneli Perolainen järgmiselt:

"Me ei ole kindlasti traditsiooniline õigusteenuse pakkuja. Väärtustame innovatsiooni, inimlikkust ja avatud suhtlust. Pingutame, et meie suhtlus klientidega oleks lihtne ja sujuv. Lisaks on oluline rõhutada veel üht unikaalset Fondia eelist – kontseptsiooni pakkuda kvaliteetset juriidilist nõustamist püsiteenusena, st õigusosakonda teenusena (LDaaS), mis põhineb kokkulepitud kuutasul ning annab meie klientidele võimaluse kasutada nõustamist just siis, kui nad seda vajavad, kasutades selleks spetsiaalset õigusekspertide meeskonda ning hallates selleks ettenähtud eelarvet ise. Meie strateegiline eesmärk on suurendada juriidilise osakonna kui teenuse ja muude püsiteenuste osakaalu kõigis Fondia riikides. Baltikumis kasvatasime püsiteenuste müügitulu osakaalu eelmisel aastal suisa 17%-lt 28%-le“.

Teenuseid pakkudes keskendus Fondia klientidele kõige optimaalsema toe pakkumisele, keeruliste juriidiliste küsimuste arusaadavale esitamisele ja klientidele väärtuslike vastuste andmisele, et nad ise saaksid keskenduda oma põhitegevusele. See lõi Fondia klientidele kindlasti soovitud lisaväärtuse ja seda näitas ka kõrge NPS-i skoor, mis Baltikumis kokku oli lausa 92.  

Lisaks sai Fondia 2022. aastal teist aastat järjest "Future Workspaces" sertifikaadi, mida antakse organisatsioonidele, kellel on erakordselt hästi õnnestunud juurutada ja töötajateni viia arusaam organisatsioonikultuurist.

Ettevõte jätkas ka MyFondia platvormi (digitaalne platvorm projekti- ja dokumendihalduseks) arendamist keskendudes eelkõige erinevate funktsionaalsuste testimisele ja piloteerimisele. Eesmärgiks on luua üks digitaalne teenusekanal ja parem kliendikogemus.“

"Oleme rahul eelmisel majandusaastal läbitud teekonnaga, sest saavutasime palju. Oli kordaminekuid ja häid tulemusi. Ettevõtte käive kasvas võrreldes 2021.aastaga 16,5%. Rahvusvaheline käive kasvas aastaga 28,5%, millest suurema osa moodustas kasv Rootsis, 31,4%. Müügitulu Baltikumis kasvas 6,7% ja Soomes 11,8% võrreldes 2021.aastaga. Ka ettevõtte kasum käis kasvuga kaasas ja oli 8,5% (2021.a 3,0%)," ütleb Fondia Oyj tegevjuht Harri Savolainen.

Lühidalt Fondiast

Fondia on 2004. aastal asutatud äriõigusele fokuseeritud õigusteenuse pakkuja ja teerajaja uut tüüpi teenuste, mudelite ning tehnoloogiate kasutamisel. Fondia pakub klientidele eelnevalt kokkupandud fikseeritud hinnaga teenusekontseptsioone ning uusi võimalusi projektipõhise õigusteenuse ostmiseks, samuti digikeskkondade kasutamise võimalust oma teenusemudelites. Fondial on kokku 10 kontorit, mis asuvad Soomes, Rootsis, Eestis ja Leedus. Fondia grupis on üle 180 töötaja. Põhjamaades esimese börsil noteeritud õigusteenuse pakkujana noteeriti Fondia Nasdaq First North Growth Marketil 2017. aastal. 2022. aastal oli grupi käive 24,6 miljonit eurot.

Lisainfo:

Eneli Perolainen Baltikumi tegevjuht (+372) 5126707,

eneli.perolainen@fondia.com

Eglė Norgren Baltikumi turundusjuht (+370) 685 55825,

egle.norgren@fondia.com