Exit valmidus - mida see tähendab?

Fondia
Blogi 21. november 2023

Exit valmidus - Fondia

Autor: Elina Kumpulainen

Eduka ettevõtte ülesehitamine on märkimisväärne saavutus, kuid iga äri jõuab ühel hetkel ristteele, kus tuleb teha otsus - kas jätkata praegusel kursil või võtta ette uued sihid. Pöördeline hetk on tavaliselt seotud väljumisstrateegiaga. Tavalised väljumisstrateegiad hõlmavad terve ettevõtte või selle äritegevuse müüki, ühinemist teise ettevõttega või avalikku noteerimist (IPO).

Millal on ettevõte exit valmis?

Ettevõtet loetakse väljumisvalmiks kui see on saavutanud teatud küpsusastme ja on valmis toime tulema omanikuvahetusega. Olenemata sellest, kas plaanite ettevõtet müüa, ühineda teise ettevõttega või kaasata rahastamist, on väljumisvalmidus kriitilise tähtsusega. Õiguslikust küljest hõlmab väljumisprotsess mitmesuguseid olulisi küsimusi ja kaalutlusi. Selleks, et pärast tehingut negatiivseid üllatusi vältida, viivad potentsiaalsed ostjad või investorid sageli läbi põhjaliku kontrolli (due diligence), et hinnata sihtettevõtte väärtust ja sellega seotud riske.

Õiguslikud kaalutlused

Due diligence hõlmab mitmeid olulisi õigusvaldkondi ja teemasid, sealhulgas järgmist:

  • lepingute ülevaatus;

  • ettevõtte juhtimine ja õigusnormide järgimine;

  • intellektuaalomandi õiguste hindamine;

  • pooleliolevate ja võimalike kohtuvaidluste läbivaatamine;

  • töölepingud, töötajate hüvitised, motivatsioonipaketid;

  • maksukohustuste täitmine ja tasumata kohustuste ülevaade.

Oluline on kontrollida, et lepingud on sõlmitud kirjalikus vormis ja sisaldavad piisavaid sätteid muuhulgas lepingu lõpetamise ja sihtettevõtja vastutuse piiramise kohta ning et need ei sisaldaks rahaliselt ebasoodsaid tingimusi. Due diligence'i tulemused on otsustava tähtsusega tehinguga seotud üldise riski kindlaksmääramisel ja võivad mõjutada tehingu tingimusi või otsust tehingu jätkamise kohta. Tulemused võimaldavad omandaval või investeerival poolel teha teadlikke otsuseid, pidada läbirääkimisi tingimuste üle ja töötada välja strateegia, kuidas käsitleda kõiki õiguslikke küsimusi, mis võivad tekkida pärast omandamist või investeerimist.

Väljumisvalmidus ja riskikapitali kaasamine

Väljumisvalmidus on kriitilise tähtsusega ka noorte ettevõtete puhul, et meelitada ligi riskikapitali (VC). Idufirmade ja noorte ettevõtete jaoks võib riskikapitali investeeringute kaasamine olla otsustavaks teguriks. Riskikapitali investeering ise annab rahalise toetuse, mis on vajalik ettevõtte laienemiseks ja kasvuks. Lisaks sellele toovad riskikapitali investorid sageli juhatusse kaasa strateegilise mõtlemise, juurdepääsu asjakohastele võrgustikele ja professionaalsed juhtimismudelid. Samas ei otsi riskikapitali investorid ainult paljulubavaid äriideid. Nad on enne lõpliku rahastamisotsuse tegemist ka väga huvitatud sellest, et näiteks sihtettevõtte igapäevane tegevus oleks piisavalt korraldatud ja vastaks kehtivatele seadustele ja eeskirjadele. Riskikapitali investorid otsivad oma investeeringult olulist, enamasti lühiajalist tulu. Nende jaoks tähendab väljumisvalmidus strateegilist planeerimist ja tulusat väljumist ettevõtte/äritegevuse müügi või börsil noteerimise kaudu. Riskikapitali investorid tahavad näha, et teie ettevõte on valmis oluliseks kasvuks ja et nende investeering annab lõppkokkuvõttes suurt tulu. Samal ajal on riskikapitali investeeringud loomupäraselt riskantsed ja investorid soovivad seda riski võimalikult palju vähendada.

Kuidas saab tagada väljumisvalmiduse ja millal tuleks alustada ettevalmistusi?

Väljumisvalmiduse saavutamise protsess on keeruline ja sageli ajamahukas. See nõuab põhjalikke õigusalaseid teadmisi, hoolikat planeerimist (sh projektijuhtimist) ning detailidele tähelepanu pööramist. Fondia õigusnõustajad aitavad teil väljakutsetega toime tulla ja tagavad tõrgeteta väljumisprotsessi. Tasub meeles pidada, et õigeaegne ettevalmistus on väljumisvalmiduse võti ja õigusliku poole korrastamiseks kuluv aeg tasub pikas perspektiivis ära. See tähendab, et kui esimene võimalik väljumine toimub lähiaastatel, siis on praegu ideaalne aeg alustada vajalikke ettevalmistusi. Tänu professionaalsele õigusabile saate keskenduda väljumisprotsessi läbirääkimisfaasis kõige olulisematele asjadele ja lõpuks sõlmida tehingu parima võimaliku hinna ja tehingutingimustega.

Exit
Väljumisprotsess