AI tööriistade kasutamine igapäevatöös: 5 märksõna, mida meeles pidada

Fondia õigusbüroo - Microsoft Copilot

Alates 1. novembrist 2023 teeb Microsoft Copilot AI tööriistad kättesaadavaks Office 365 rakendustes. Google pakub samuti Duet AI lahendust Google Workspace'i kasutajatele. Tehisintellekti integreerimine igapäevatöösse võib kaasa tuua palju kasu nii ettevõttele kui töötajatele, kuid ära ei tohiks unustada ka riske ning enne uute rakenduste kasutuselevõttu tuleks endale selgeks teha, millega on tegu.

Siin on ülevaade viiest olulisemast aspektist, mis töökeskkonnas AI'ga kaasnevad:

  1. Uus mõõde andmete töötlemisel: AI tööriistad nagu Copilot võimaldavad ettevõtetel töödelda korraga suuri andmemahte, mille abil saab koostada täpsemaid ja keerukamaid ettevõtte vajadustele vastavaid analüüse. Andmete suuremas mahus töötlemisega on võimalik avastada varjatud mustreid ja infot, mis varem jäi märkamatuks.

  2. Tööviljakuse kasv: AI tööriistad toimivad digitaalse abistajana ja on eriliselt kasulikud kokkuvõtete,  e-kirjade ja dokumentide koostamisel ning loendite ja interaktiivsete koosolekumärkmete loomisel. Kõik see võimaldab säästa aega ja optimeerida tööülesandeid.

  3. Andmekaitse mured: Kuna AI tööriistad töötlevad ja kaardistavad ettevõtte andmeid, võivad need saada juurdepääsu konfidentsiaalsele ja tundlikule teabele. AI tööriistade kasutuselevõtul tuleks rakendada rangeid juurdepääsu kontrollimeetmeid, et kaitsta kriitilisi andmeid ja tagada privaatsus. Lisaks peab vastavalt GDPR-ile enne uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, kui need puudutavad ka personaalseid isikuandmeid, läbi viima andmekaitsealase mõjuhinnangu.

  4. Õiguslikud aspektid: AI tööriistade laiaulatusliku kasutamisega kaasneb mitmeid õiguslikke aspekte, millele tähelepanu pöörata, muuhulgas eelpool mainitud andmekaitse ja autoriõigused.  Hinnake võimalikke riske ja tehke teadlikke valikuid, et vältida kulukaid apsakaid ja tagada andmeregulatsioonide järgimine.

  5. Töötajaskonna harimine: mitte vähem tähtis ei ole ettevõtte töötajaskonna harimine antud valdkonnas. Ettevõte, kes tahab uuendustega kaasas käia ja AI tööriistadest parimat kasu saada peab panustama töötajate teadmiste ajakohastamisse.

Fondia Tugi

Üleminek andmepõhisele töökeskkonnale võib olla keeruline. Fondia on siin, et aidata teil hinnata õiguslikke riske enne AI tööriistade rakendamist oma ettevõttes, pakkudes juhendamist ja ekspertiisi selle põneva teekonna läbimisel.

Mida teadlikumad on töötajad ja mida paremini on ettevõttes kirjeldatud protsessid ja kaardistatud riskid, seda suuremat kasu AI-st ettevõte saab.

Lisaküsimuste korral võtke julgelt meiega ühendust.

Microsoft Copilot
AI

Tehisintellekti teemalised blogid