Väärtused ja kultuur

Kõik algab väärtustest. Fondias ei määra meie väärtused ainult seda, kuidas me üksteist kohtleme, vaid need juhivad ka seda, kuidas me töötame ja oma klientide vajadusi täidame.

Juhindume enda töös meie väärtustest

Meie ainuomane organisatsioonikultuur tagab, et esmaspäeva hommikul tulevad töötajad tööle rõõmsa meelega. Väärtused on tehtud nähtavaks meie kontorites ja juhivad meie isikliku arengu eesmärke. Me tõesti järgime oma väärtusi ka igapäevaelus ning meie pakutav juriidiline nõustamine ning muud tegevused põhinevad nendel väärtustel. Lisateavet meie kohta leiate siit.

Täna on meie enda, fondialaste, sõnastatud väärtused:

Dare to Create

Dare to try new things and to move forward. Our lawyers’ expertise, together with new legal technology, creates solutions. We explore and provide innovative legal models. We are all about law, joy, and professionalism. We are Fondia.

Law Made Smart

At Fondia we don’t just talk law. We talk law for business – because minding our customers’ business is our business. We walk side by side with our customers.  We work proactively and provide clear legal answers. Welcome to the smarter side of law. We are Fondia.

Give and Receive

At Fondia you are never alone. Sharing is caring. We share our work and knowledge, knowing that this brings out the best in us. We celebrate respect, diversity, and appreciation. We enjoy making each other and our customers shine. We are Fondia.

My Place to Work

Be all you can and want to be. Be yourself. Let us speak up and listen. We all have an important role in maintaining the Fondia spirit. Enjoy responsibility and flexibility. Work at Fondia is free from time and place, here you experience work-life balance made real. We are not just another law firm.  We are Fondia.

Fondia Pride & Passion

We Fondians are Proud of and Passionate about our professionalism and being different. In all our actions, we strive to uphold our values. We Dare to Create and Make Law Smart. We Give and Receive, and we build My Place to Work together. We make each other and our customers shine. We are Fondia family.

Juhtmõte on: Uhkus ja Kirg

Kultuur

Fondialased, nagu Fondia töötajaid meie Fondia perekonnas kutsutakse, on juristid ja ärieksperdid, kuid lisaks sellele ka emad/isad, joogaentusiastid, poolprofessionaalsed lauljad ja muidu inimesed, kes vaimustuvad paljudest erinevatest asjadest. Nad hindavad oma töövälist elu nii palju, et see on tõstnud töö- ja eraelu tasakaalu teema fookusesse juba alates firma loomisest.

Siiski keerleb suur osa meie tegevusest töö ümber ja meie sihiks on muuta see osa oma töötajate jaoks võimalikult sujuvaks. Sageli on konkreetseid tegevusi, mis mõjutavad ettevõtte kultuuri, raske määratleda, sest ettevõtte kultuuri luuakse igapäevase koostöö tulemusena. Vastavalt oma väärtustele töötame palju koos, jagame teadmisi, oleme koostööaltid, peame lugu üksteisest ja oma klientidest. Töötame kõvasti, kuid lõbutseme selle kõige tegemisel. Fondia on suurepärane näide konkurentsieeliste tekkimisest läbi pehmete väärtuste, inimliku suhtlemise ja ettevõtliku mentaliteedi, mida töötajad omavahel jagavad.

Fondia juured

Fondia asutajatel oli aastal 2004 selge visioon. Nad olid veendunud, et õigusteenuseid on võimalik osutada uuel ja nutikamal moel. Samal ajal nägid nad, et tehnoloogia paratamatult muudab turgu ja seda saaks kasutada tööriistana oma klientide heaks. Ning viimaks, mitte vähem oluline oli, et nad tahtsid luua töökoha ambitsioonikatele ja kõrge sooritusvõimega isiksustele tegemata kompromisse nende töö- ja eraelu tasakaalu ning elukvaliteedi arvel. Need veendumused ja väärtused on jäänud meie organisatsiooni selgrooks tänaseni, enam kui 15 aastat hiljem.

"Me pöörame suurt tähelepanu töö kvaliteedile, kuid teeme seda pingevabalt ja hea tujuga."