Fondia legal services

Õigustoimingud

Meie õigustoimingute (legal operations) teenused on mõeldud protsesside sujuvamaks muutmiseks ja üldise tegevuse tõhususe tõstmiseks. Tuvastame võimalikud riskid ennetavalt, mis kaitseb teie ettevõtet ootamatute õiguslike väljakutsete eest. Teie saate samal ajal keskenduda kõige olulisemale – oma äri kasvu edendamisele.

Innovatsiooni lõimimine pädevusega

Õiguslikud väljakutsed ei ole seotud ainult õigusosakonna tööga. Meie teenused hõlmavad kogu teie ettevõtte ökosüsteemi, tagades õiguslike strateegiate sujuva integreerimise teie üldiste ettevõtte eesmärkidega. Alates nõuete täitmisest ja riskijuhtimisest kuni protsesside optimeerimise, tehnoloogia rakendamise ja dokumentide koostamiseni oleme teie strateegilised partnerid, kes aitavad teil kaasaegse ärikeskkonna väljakutsuvates olukordades orienteeruda.

 

Me ei paku lihtsalt õiguslikku tuge, vaid strateegilist partnerlust, mis aitab kaasa teie ettevõtte edule. Kohadame oma teenuse vastavalt teie ettevõtte strateegiale ning töötame osana teie ärieesmärkidele keskendunud meeskonnast.

Meie lähenemine

Meie õigustoimingute teenused tuginevad kolmele alustalale:

1.     Protsesside optimeerimine;

2.     Õigustehnoloogia;

3.     Õigusdisain.

Kaasame oma töösse uusi tehnoloogiaid ja kasutajakeskse disaini eetika põhimõtteid.

Õigustoimingud
Legal tech/ õigustehnoloogia
Tehnoloogia
Dokumentide automatiseerimine
Õigusdisain
Õigusosakond
Plokiahel
Õigustehnoloog
Tehisintellekt
Lepinguanalüüs

Protsesside optimeerimine

Protsesside optimeerimine aitab õigusosakondadel töötada tõhusamalt, täpsemalt ning tulemuslikumalt. Tänapäeva dünaamilises ärikeskkonnas on õigusosakonnad sageli kimpus mitmete keeruliste ja aeganõudvate protsessidega, alates lepingute elutsükli haldamisest kuni nõuetele vastavuse ülevaatusteni.

Protsesside optimeerimise teenused kasutavad tehnoloogiat, andmeanalüüsi ja täiustatud metoodikaid, et mainitud töövooge süstemaatiliselt hinnata ja täiendada. Need teenused võimaldavad õigusosakondadel kitsaskohtade ja parandamist vajavate valdkondade tuvastamise abil oma protsesse ühtlustada ning tootlikkust suurendada.

Eesmärk on võimaldada juristidel keskenduda rohkem strateegilistele õigusküsimustele ja vähem haldusülesannetele. Iga organisatsiooni omapärastele vajadustele kohandatud lähenemisviisiga sillutavad protsesside optimeerimise teenused teed paindlikumale õigusosakonnale, aidates lõppkokkuvõttes kaasa paremale otsuste tegemisele ja riskijuhtimisele.

Aitame teil:

 • Hinnata ja arendada õiguslikke protsesse;

 • Hallata lepinguid ja nende elutsüklit;

 • Monitoorida regulatsioone ja muudatusi seadustes;

 • Määratleda õigusosakonna põhiülesanded;

 • Paika panna õigusosakonna tulemuslikkuse põhinäitajad ja mõõdikud.

Õigustehnoloogia

Mõistame, et õigusmaastikul ellu jäämiseks tuleb leida viise, kuidas tehnoloogiat tööprotsessidesse lõimida ning efektiivsust tõsta. Õigustehnoloogia lõimimine ei ole pelgalt veel ühe kaasaegse strateegia kasutuselevõtt, vaid oluline vahend, mis võimaldab õigusosakondadel tõhusamalt töötada, riske vähendada ja parimaid tulemusi saavutada.

Vaatame, kuidas ühendada protsesside automatiseerimine laiema tegevusstrateegiaga.

Tehisintellekt ja eelkõige GPT-mudelid saavad õigusosakonna toimimisele oluliselt kaasa aidata. Nende täiustatud tehnoloogiate toel on juristidel võimalik tõhusamalt töötada pikkade tekstidega, ühtlasi aitavad need kiirendada dokumentide läbivaatamisprotsesse ja lepingute analüüsi. GPT-mudelite võime keelt mõista on osutunud hindamatuks täpsete ja õiguslikult usaldusväärsete teatiste koostamisel. Tehisintellektiga katsetades avastavad õigusosakonnad võimalusi õiguslikuks uurimistööks, nõuetele vastavuse jälgimiseks ja juhtumite analüüsiks. Tehnoloogia kasutamine töös võimaldab õigusmeeskondadel keskenduda enda põhitööle.

Nõustame teid järgmistes küsimustes:

 • Nõuete analüüs ja kogumine;

 • Strateegiliste tegevuskavade koostamine;

 • Tehnoloogiliste lahenduste võrdlemine;

 • Tehisintellekti võimalused, reeglid ja koolitused;

 • Uute tehnoloogiate sujuv kasutuselevõtt ja rakendamine igapäevatöös;

 • Erinevate õiguslike ülesannete automatiseerimine;

 • Dokumentide automatiseerimine;

 • Olemasoleva tehnoloogia analüüs ja kohaldamine, et see vastaks paremini õiguslikele vajadustele.

Õigusdisain

Õigusmaailm on sageli keeruline ja raskesti mõistetav. Me oleme harjunud rohketekstilise juriidilise dokumentatsiooni ja teabevahetusega, kuid lõppkasutajate jaoks on see sageli raskesti mõistetav. Õigusdisain on uuenduslik lähenemine, mis hõlmab disainmõtlemise põhimõtete rakendamist õiguslike protsesside, dokumentide ja teenuste suhtes, et muuta need kasutajasõbralikumaks ja kättesaadavamaks. Me kombineerime disaini arusaadava keelega, et muuta juriidilised dokumendid ja protsessid kasutajate jaoks kasulikeks ja praktilisteks vahenditeks.

Meie lähenemisviisi keskmes on empaatiavõime, koostöö kasutajatega ja kiire prototüüpimine, tagades meetodi, mis vastab meie klientide erinevatele vajadustele. Kombineerides juriidilisi teadmisi ja disainmõtlemist, aitame teil tuua selgust oma juriidilistesse dokumentidesse ja protsessidesse.

Toetame teid erinevate teemadega:

 • Reeglite, suuniste ja lepingute ümberkujundamine kaasavamateks ja kasutatavamateks vahenditeks;

 • Visuaalsete ajagraafikute loomine lepingute ja kohtuvaidluste jaoks;

 • Nõuetele vastavuse ja juhtimise dokumentide muutmine huvipakkuvateks dokumentideks.

Kohtu meie eksperdiga!