Fondia õigusbüroo

Gourmante Baltics OÜ

"Koostöö Fondia'ga on olnud sujuv ja tõhus, meeldiv suhtlemine ja kiire tugi kõigis juriidilistes küsimustes, millega oleme kokku puutunud."

Gourmante Baltics OÜ

Otsustasime Fondia teenuseid proovida 2021. aasta jaanuaris, kui jurist, kes oli aastaid meie ettevõtte jaoks edukalt mitmeid juhtumeid lahendanud, teatas meile, et ta on liitunud Fondia'ga.

Olles rahul tema tööga ja arvestades, et mõned kohtuasjad olid veel pooleli, oli meie jaoks oluline juriidilise toe järjepidevus. Lisaks tundus Fondia ettevõtte ja meeskonna profiil meie ettevõttele ideaalse juriidilise partnerina.

Töö Fondia'ga on olnud sujuv ja tõhus, meeldiv suhtlemine ja kiire tugi kõigis juriidilistes küsimustes, millega oleme kokku puutunud. Koostöö Fondia meeskonnaga on olnud suurepärane, professionaalset juriidilist nõu on antud alati õigeaegselt, mis on mõnel juhul väga oluline.

Fondia on lahendanud Gourmante Baltics OÜ õiguslikke küsimusi nii kaubandusvaidluste pidamisel, riigiasutustega suhtlemise kui erinevate nõuete käsitlemisel.

Eriti on meile meeldinud Fondia meeskonna kiired, lühikesed ja täpsed vastused, mis on võimaldanud jõuda juhtumite eduka lõpetamiseni minimaalsete kuludega.

Soovitame Fondiat iga valdkonna ettevõtetele, kes tegutsevad Eestis, Baltikumis või isegi suuremas regioonis, arvestades nende piiriülest pädevust ja mitmetes riikides asuvate kontorite võrgustikku.

Dimitris Paraskevopoulos, Mediterrian Brands'i tegevjuht

Gourmante Baltics OÜ 

Fondia õigusbüroo

"Soovitame Fondiat iga valdkonna ettevõtetele, kes tegutsevad Eestis, Baltikumis või isegi suuremas regioonis."