Kaip įmonei išieškoti skolą, nepažeidžiant skolininko teisių pagal BDAR?

BDAR
Skolų išieškojimas
Asmens duomenys
Ginčų sprendimas

Verslas dažnai susiduria su klientų fizinių asmenų įsiskolinimais, kurių dydis dėl įprastai taikomų delspinigių ir palūkanų po tam tikro laiko pasiekia solidžią sumą, kurios nesinori nurašyti. Apie tai, kaip dar ikisutartiniuose santykiuose sumažinti neatsiskaitymo riziką ir išvengti ilgų teisinių procesų, mes jau rašėme čia. Tačiau neretai pasitaiko atvejų, kai kreditoriaus reikalavimas į skolininką neturi papildomos apsaugos, todėl skolos išieškojimas vyksta įprastu būdu, dėl ko yra labai svarbu nepažeisti skolininko teisių į asmens duomenų apsaugą, reglamentuotų Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – BDAR).

Savarankiškai ar su trečiųjų asmenų pagalba?

Be abejo, egzistuoja daugybė būdų išieškoti skolą. Bene paprasčiausias ir mažiausiai išlaidų reikalaujantis variantas yra viską daryti savo jėgomis, t.y. paraginti skolininką sumokėti ir jam to nepadarius – kreiptis į teismą. Esant šiam scenarijui yra labai svarbu nepadaryti klaidų ikiteisminėje skolos išieškojimo stadijoje.

Pavyzdžiui, siunčiant skolininkui raginimą sumokėti skolą sutartyje nurodytu adresu, skolininko gyvenamoji vieta gali būti pasikeitusi, dėl ko skolos dokumentus su skolininko asmens duomenimis gali atsitiktinai gauti tretieji asmenys neturintys nieko bendro su skolininku (pvz. skolininko buto pirkėjai, arba nuomininkai, jeigu skolininkas butą nuomojosi) ir tai bus laikoma neteisėtu skolininko asmens duomenų atskleidimu. Taip pat, kartais klystama ir mėginant rasti skolininkus socialiniuose tinkluose ar interneto paieškos sistemose (pvz. Google). Šiais kanalais ieškant įsiskolinusių asmenų ir neįsitikinus surasto asmens tapatybe, kyla rizika atskleisti asmens duomenis tretiesiems asmenims, nes tiek socialiniuose tinkluose, tiek internetinės paieškos rezultatuose tą patį vardą ir pavardę gali turėti keletas asmenų.

Dėl aukščiau nurodytų bei kitų objektyvių priežasčių (patirties neturėjimas, dideli administraciniai kaštai, atsitraukimas nuo įprastų verslo procesų ir pan.) verslininkai dažnai renkasi antrąjį variantą, t.y. skolos išieškojimą patikėti šia veikla profesionaliai užsiimantiems verslo subjektams.

Dviejų labiausiai paplitusių skolų atgavimo būdų atitiktis BDAR

Lietuvos rinkoje yra žinomos šios pagrindinės paslaugos, kurios yra teikiamos verslo subjektams, turintiems skolininkų: reikalavimo teisės perėmimas (skolos pirkimas) ir skolos išieškojimas kliento vardu. Vertinant iš BDAR perspektyvos, reikia atkreipti dėmesį į kelis aspektus prieš jų įgyvendinimą.

Parduodant skolą yra svarbu suvokti, kad kartu su skolos dokumentais skolininko asmens duomenys bus perduoti trečiajam asmeniui – skolos pirkėjui. Galiojantys įstatymai numato skolos pardavėjui pareigą informuoti skolininką apie reikalavimo perleidimą, todėl aptariamame pranešime skolininkas taip pat turi būti tinkamai informuotas apie jos asmens duomenų perdavimą. Daugumą skolininkų klysta manydami, kad tokiam skolininko asmens duomenų perdavimui yra būtinas skolininko sutikimas. Be abejo, duomenų subjekto (šiuo atveju skolininko) sutikimas yra vienas iš teisinių pagrindų asmens duomenų tvarkymui, tačiau jis nėra vienintelis, nes tokiu pagrindu taipogi galėtų būti skolos pardavėjo teisėtas interesas atgauti bent dalį jam priklausančios skolos sumos. Atkreiptinas dėmesys, kad naudojant teisėtą interesą kaip asmens duomenų tvarkymo pagrindą, yra būtina atlikti teisėto intereso vertinimo testą, parengiant specialų dokumentą.

Kalbant apie skolos išieškojimą, kai kliento vardu veikia trečiasis asmuo, susiklosto duomenų valdytojo (kliento) ir duomenų tvarkytojo (skolų išieškojimo paslaugų teikėjo) teisiniai santykiai, o BDAR leidžia įmonei tiek asmens duomenis tvarkyti savarankiškai, tiek pasitelkti duomenų tvarkytoją. Todėl, tokiam asmens duomenų tvarkytojo pasitelkimui nėra reikalingas skolininko sutikimas, duomenų valdytojo teisėtas interesas ar bet kuris kitas pagrindas. Vis dėlto, skolininkas apie tokį duomenų tvarkytojo pasitelkimą turėtų būti tinkamai informuotas, pvz. privatumo pranešimu.

Svarbu paminėti, kad tiek perleidžiant skolą, tiek ją atgaunant trečiųjų asmenų pagalba, yra svarbu užtikrinti, kad skolininko asmens duomenys nebūtų perduoti už ES arba EEE ribų. Tais atvejais, kai toks perdavimas yra neišvengiamas (pvz. skolininkas arba skolininko turtas yra trečioje valstybėje, kur bus atliekami skolų išieškojimo veiksmai), duomenų perdavimas yra galimas remiantis Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, o kai jo nėra – kai yra taikomos tinkamos apsaugos priemonės, bei kitais BDAR numatytais atvejais.

Išvados

Apibendrinant, yra darytina vienareikšmė išvada, kad BDAR nedraudžia skolų išieškojimo, tačiau šis procesas negali pažeisti skolininko teisių į duomenų apsaugą. Kaip greitai ir veiksmingai atgauti Jums priklausančią skolą, nepažeidžiant BDAR ir kitų teisės aktų, Jums atsakyti visada yra pasiruošę „Fondia“ teisės ekspertai, bei padėti kitais teisiniais klausimais. Todėl kviečiame pasinaudoti nemokamos pirminės konsultacijos galimybe ir pasitarti su vienu iš mūsų teisininkų. Pokalbį galite paskirti Jums patogiu laiku paspaudę Calendly nuorodą.