Investuotojams
Atidaryti MyFondia

Kaip užtikrinti sutarčių vykdymą?

Nors teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi jos šalims įstatymo galią, praktikoje neretai vengiama vykdyti savo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus kitai šaliai. Tokiais atvejais verslui dažnai kyla klausimas, ką dar galima padaryti, kad sutartis būtų vykdoma tinkamai?

LR civilinis kodeksas pateikia nebaigtinį sąrašą sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų: netesybos, laidavimas, garantija, įkeitimas (hipoteka) ir rankpinigiai. Kokį iš šių būdų geriau pasirinkti?

Netesybos yra suprantamos kaip pinigų suma, kuri yra sumokama kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (pvz. bauda, delspinigiai). Iš vienos pusės žiūrint, netesybos skatina skolininką nepažeisti įsipareigojimų, kadangi priešingu atveju reikės sumokėti didesnę pinigų sumą. Tačiau, dažnu atveju asmeniui priėmusiam sprendimą nevykdyti pagrindinės prievolės, netesybų buvimo faktas neprivers jo pakeisti šį apsisprendimą. Be to, ginčui pasiekus teismą, netesybos gali būti sumažintos jeigu jos yra pernelyg didelės, taip pat dėl taikytinų senaties terminų.

Laidavimo sutartis. Ją sudarius atsiranda trečioji šalis (laiduotojas), kuris yra solidariai atsakingas už skolininko prievolės neįvykdymą, t. y. prievolės neįvykdymo atveju kreditorius turi teisę pasirinkti kam reikšti reikalavimą – laiduotojui arba skolininkui, už kurio prievolę laiduojama. Taipogi, laiduotojas atsako kreditoriui visu savo turtu, todėl laiduotojui prieš sudarant laidavimo sutartį yra svarbu įvertinti, ar skolininkas bus pajėgus įvykdyti prievolę kreditoriui, o kreditoriui yra svarbu pasirinkti laiduotoją, kurio turto pakaktų prievolės neįvykdymo atveju. Pažymėtina, kad didžiosios draudimo kompanijos teikia laidavimo draudimo paslaugas, todėl laiduotoją galima pasirinkti iš jų tarpo, kas neabejotinai leis užtikrinti prievolės įvykdymą.

Garantija. Skirtingai negu laidavimas, tai yra savarankiška prievolė, kuri nepriklauso nuo pagrindinės prievolės, kurios įvykdymui užtikrinti išduota garantija. Ir atsako garantas ne solidariai su skolininku, o subsidiariai, t. y. jeigu skolininko turto nepakanka prievolės įvykdymui, tik tada prasideda garanto atsakomybė, bet ne daugiau negu garantijoje nurodyta suma. Svarbu paminėti, kad šalys gali susitarti dėl pirmo pareikalavimo garantijos (angl. „first demand guarantee“), pagal kurią kreditorius gali iš karto kreiptis į garantą, reikalaudamas sumokėti garantijos sutartyje nustatytą sumą, t. y. garanto atsakomybės veikimo principas yra labai panašus į aukščiau paminėtą laiduotojo solidariąją atsakomybę. Ir atvirkščiai, laidavimo atveju šalys gali susitarti, kad laiduotojo atsakomybė bus subsidiari.

Įkeitimas. Tai bene saugiausias kreditoriui prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas (kai yra įkeičiamas nekilnojamasis daiktas – hipoteka). Įkeitimas leidžia kreditoriui patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto turto ne teismo tvarka pirmiau už kitus skolininko kreditorius, kas yra ypač aktualu skolininko bankroto atveju. Be to, dažnu atveju yra įkeičiamas nekilnojamasis turtas, kuris kartu yra apdraudžiamas nuo visų galimų rizikų, užtikrinant, kad prievolė kreditoriui bus tinkamai įvykdyta. Kita vertus, sėkmingas išieškojimas iš įkeisto turto taip pat priklauso nuo šio turto rinkos vertės išieškojimo momentu.

Rankpinigiai. LR civilinis kodeksas juos apibrėžia kaip pinigų sumą, kurią viena sutarties šalis pagal sudarytą sutartį jai priklausančių mokėti sumų sąskaita duoda antrajai šaliai, kad įrodytų sutarties egzistavimą ir užtikrintų jos įvykdymą. Jeigu už prievolės neįvykdymą atsako davusi rankpinigius šalis, tai rankpinigiai lieka antrajai šaliai, o jeigu prievolė neįvykdo gavusi rankpinigius šalis, ji privalo sumokėti davusiai šaliai dvigubą rankpinigių sumą. Kadangi rankpinigiais negali būti užtikrinama preliminarioji sutartis, taip pat sutartis, kuriai pagal įstatymus privaloma notarinė forma (pvz. nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutartis), šalys dažniau renkasi avansą, kuris nėra griežtai reglamentuojamas, todėl šalys gali laisviau susitarti dėl avanso mokėjimo ir grąžinimo sąlygų.

Kartu su aukščiau išvardintais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais egzistuoja įvairūs alternatyvūs būdai (pvz. vekselis, daikto sulaikymas ir pan.), kuriais yra siekiama užtikrinti, kad kita šalis įvykdytų savo prievoles. Todėl tinkamiausio būdo pasirinkimas priklauso nuo konkrečios faktinės situacijos, prievolės, kurios įvykdymą yra siekiama užtikrinti, bei kitų aplinkybių.

„Fondia“ teisės ekspertai visada yra pasiruošę parinkti Jums tinkamiausią prievolės įvykdymo užtikrinimo būdą ir parengti visus reikiamus dokumentus, taip pat atsakyti į visus Jums rūpimus teisinius klausimus, todėl kviečiame pasinaudoti nemokamos pirminės konsultacijos galimybe ir pasitarti su vienu iš mūsų. Pokalbį galite paskirti Jums patogiu laiku paspaudę Calendly nuorodą.