Pranešimų teikimas

Leiskite mums būti Jūsų gautų pranešimų apie pažeidimus pareigūnu

Pranešėjai ir anoniminiai pranešimai padeda įmonėms tobulėti

Pranešėjas gali būti ir Jūsų draugas. Įgyvendinus ES pranešimų apie pažeidimus direktyvą ES valstybių narių nacionaliniuose įstatymuose, bendrovės, kuriose dirba daugiau negu 50 darbuotojų, yra įpareigotos pasirūpinti vidiniu pranešimų teikimo kanalu. Patyrusiems „Fondia“ teisininkams leiskite palengvinti šio vidinio kanalo įsteigimo ir su tuo susijusių gairių įgyvendinimą.

„Fondia“ pranešimų teikimo paslauga grindžiama kliento verslo supratimu ir atitikties reikalavimų išmanymu. Vadovaudamiesi praktine ir į verslą orientuota mąstysena padedame valdybai ir vadovybei organizuoti vidinį pranešimų teikimo kanalą pagal ES direktyvą ir ją įgyvendinančius nacionalinius teisės aktus.

Atsakingos verslo kultūros puoselėtojas

Pranešimų apie informavimą teisės aktų tikslas yra pagerinti įstatymų ir politikų vykdymą užtikrinant aukšto lygio apsaugą asmenims, pranešantiems apie taikomus pažeidimus.

Vidinis pranešimų teikimo kanalas leidžia darbuotojams saugiai pranešti apie netinkamą, neteisėtą ar neetišką elgesį darbo vietoje. Šie kanalai svarbūs ne tik darbuotojams, bet ir darbdaviams. Per vidinį pranešimų teikimo kanalą darbdaviai gali gauti tokios vertingos informacijos, kokią kitokiais būdais būtų sudėtinga sužinoti.

Mes galime padėti šiais klausimais:

  • Pirminė apklausa su „Fondia“ atitikties ekspertais, kurioje nagrinėjamos priemonės, susijusios su vidinio pranešimų teikimo kanalo sukūrimu

  • Pranešimų apie pažeidimus politika ir gairių įgyvendinimas

  • Vidinio pranešimų teikimo kanalo įdiegimas kartu su „Fondia“ paslaugų teikėju

  • Ataskaitų gavimas sutartu reguliarumu

  • Tolesnis ataskaitų apdorojimas su kliento paskirtais asmenimis

  • Ataskaitų persiuntimas valdžios institucijoms arba skelbimas viešai

  • Mokymai apie pranešimus

  • Konsultacijos dėl įmonės vidaus poveikio vertinimo (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 35 skirsnis)

  • Konsultacijos dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimo

"Teisinės paslaugos turi būti teikiamos greitai ir sklandžiai – tai tarsi alyva varikliui."

Mūsų ekspertai

Susipažinkite su mūsų ekspertais