Duomenų apsaugos pareigūnas kaip paslauga – DPOaaS

Užtikrinkite atitiktį duomenų apsaugos reikalavimams ir paveskite duomenų apsaugos pareigūno užduotis „Fondia“ ekspertams.

Leiskite mums būti Jūsų verslo dalimi

Duomenų apsaugos pareigūnas (DPO) – tai ekspertas, kuris yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymo ir atitikties duomenų apsaugos teisės aktams stebėseną organizacijoje. DPO privaloma paskirti, pavyzdžiui, kai organizacija reguliariai nuolat ir sistemingai stebi duomenų subjektus arba kai pagrindinės organizacijos užduotys yra susijusios su specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymu didelia apimtimi.

Net jei pagal teisės aktus Jūsų organizacija neprivalo paskirti DPO, DPO paskyrimas suteiks daug naudos. Tokiu būdu organizacijos atsakomybė už duomenų apsaugos kompetenciją paskiriama konkrečiam asmeniui ir centralizuojama, todėl labiau tikėtina, kad bus laikomasi duomenų apsaugos teisės aktų. DPO atsakomybė apima atitikties teisės aktams stebėseną ir konsultacijas dėl duomenų apsaugos. DPO taip pat yra ir kontaktinis asmuo duomenų apsaugos klausimais priežiūros institucijai.

DPO privalo turėti duomenų apsaugos teisės ir praktikos ekspertinių žinių bei gebėti atlikti teisės aktuose numatytas DPO užduotis. DPO turi būti nepriklausomas ir jam negali būti nurodoma, kaip atlikti savo pareigas. DPO neprivalo būti organizacijos darbuotoju, nes Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) numato, kad DPO užduotys gali būti pavedamos pagal paslaugų teikimo sutartį. „Fondia“ teisininkas gali būti Jūsų organizacijos DPO ir tai yra mūsų DPOaaS paslaugos dalis. Naudodamiesi mūsų DPOaaS paslauga, pagerinsite atitiktį duomenų apsaugos teisės aktams ir užtikrinsite nuolatinį bei suplanuotą duomenų apsaugos klausimų valdymą.

Kokia yra duomenų apsaugos pareigūno užduočių pavedimo „Fondia“ nauda?

  • DPO funkcijos atliekamos taip pat, kaip jas atliktų organizacijos darbuotojas, tačiau vietoj vieno darbuotojo, Jūs gaunate visą komandą patyrusių duomenų apsaugos teisininkų, turinčių patirties ir ekspertinių žinių įvairiais duomenų apsaugos klausimais.

  • Planuotai ir iniciatyviai atliekamos visos DPO užduotys.

  • Užduočių pavedimas išorės ekspertams mažina interesų konflikto rizikas.

  • Paslauga taupo laiką ir išteklius organizacijoje.

  • Aiški ir nuspėjama kainodara palengvina biudžeto planavimą.

Ką apima mūsų DPOaaS paslauga?

  • Paskirtasis kontaktinis asmuo ir atsidavusi „Fondia“ duomenų apsaugos teisininkų komanda.

  • Pirminis duomenų apsaugos vertinimas, metinis planas ir nuolatinės duomenų apsaugos rekomendacijos bei konsultacijos.

  • Teisės aktuose numatytų DPO užduočių vykdymas.

  • Prireikus, bendravimas su priežiūros institucija.

Kodėl verta bendradarbiauti su „Fondia“?

1

Į verslą orientuotos teisinės konsultacijos

Mūsų duomenų apsaugos teisininkai turi didelę patirtį ir gali padėti Jūsų organizacijai patenkinti visus asmens duomenų tvarkymo ir privatumo poreikius. Savo klientams paslaugas teikiame atsižvelgdami į verslą, o daugelis mūsų teisininkų turi naudingą vidaus teisininkų patirtį.

2

Tarptautinis komandinis darbas

Mūsų teisininkai turi patirties dirbant su nacionaliniu ir tarptautiniu reguliavimu, , kurią naudojame tarptautiniame komandiniame darbe.

3

Pilną verslo teisės paslaugų paketą teikianti kontora

Fondia - konsultuoja visais verslo teisės klausimais, tad nedvejodami kreipkitės į mus dėl bet kokių kitų Jūsų organizacijos teisinių poreikių.

Fika

"Mūsų komanda, be abejo, mėgsta ir apsilankymus unikalioje „Fondia“ būstinėje, kur mus pasitinka „Fondia“ komanda."

Mūsų ekspertai

Susipažinkite su mūsų duomenų apsaugos ekspertais