BDAR atitikties vertinimas

Nustatykite ir pašalinkite rizikos veiksnius

Kaip Jūsų organizacija vykdo savo duomenų apsaugos įsipareigojimus?

BDAR atitikties vertinimas – tai tarsi organizacijos sveikatos patikrinimas, kurio metu nustatomi galimi rizikos veiksniai ir pateikiamos praktinės rekomendacijos kaip juos įveikti.

BDAR atitikties vertinimas yra pirmasis žingsnis, kuris leidžia identifikuoti poreikius bei nustatyti Jūsų organizacijos duomenų apsaugos atitikties lygį. Ši vertinimo paslauga sukurta siekiant patenkinti skaitmeninius smulkaus ir vidutinio dydžio organizacijų poreikius. Vertinimo metu daugiausia dėmesio skiriama svarbiausiems ir dažniausiai užmirštamiems organizacijos duomenų apsaugos klausimams.

Vadovaudamiesi BDAR atitikties vertinimo išvadomis, „Fondia“ duomenų apsaugos ekspertai parengia ataskaitą su išvadomis, pastabomis ir konkrečiomis rekomendacijomis, kaip pakelti Jūsų organizacijos duomenų apsaugos lygį svarbiausiose verslo srityse. Rekomendacijas galėsite įgyvendinti patys arba galėsite kreiptis į „Fondia“ dėl pagalbos jas įgyvendinant.

Mes sprendžiame Jūsų organizacijos teisinius klausimus inovatyviu būdu. Kodėl neišbandžius lengviau nuspėjamo ir ekonomiškai efektyvesnio požiūrio į teisinių klausimų sprendimą?

Kodėl verta bendradarbiauti su „Fondia“ privatumo klausimais?

1

Mūsų duomenų apsaugos teisininkai turi didelę patirtį ir gali padėti Jūsų organizacijai patenkinti visus asmens duomenų tvarkymo ir privatumo poreikius. Savo klientams paslaugas teikiame atsižvelgdami į verslą, o daugelis mūsų teisininkų turi naudingą vidaus teisininkų patirtį.

2

Mūsų teisininkai turi patirties dirbant su nacionaliniu ir tarptautiniu reguliavimu, kurią naudojame tarptautiniame komandiniame darbe.

3

Konsultuojame visais verslo teisės klausimais, todėl galite kreiptis iškilus bet kokiam teisinių paslaugų poreikiui.

My fondia tablet

"Teisinės paslaugos turi būti teikiamos greitai ir sklandžiai – tai tarsi alyva varikliui."

Mūsų ekspertai

Susipažinkite su mūsų ekspertais arba tiesiogiai su jais susisiekite!