Nelia Janiušina

Patentinė patikėtinė +370 615 46 039 nelia.janiusina@fondia.com Vilnius

Nelia Janiušina

Mano ilgametė ir turininga profesinė patirtis jau nuo pat inžinerijos, o vėliau ir teisės studijų yra tiesiogiai susijusi su intelektinės nuosavybės objektų kūrimu, gamyba bei teisine apsauga ne tik Lietuvoje, ES, bet ir visame pasaulyje. Manau, kad savo profesijoje pasiekiau ekspertinį lygį, kuris man leidžia išspręsti klientų užduotis ir iššūkius operatyviai bei racionaliai. Esu sukaupusi daugiau nei 30 metų profesinę patirtį ir tai man leidžia padėti klientams priimti sprendimus, susijusius su jų intelektinės nuosavybės apsauga, kartu orientuojantis į jų verslo specifiką.

Per savo karjerą man teko valdyti ir įvykdyti ne vieną tarptautinį prekių ženklų, dizaino, išradimų teisinės apsaugos projektą, atstovauti gerai žinomiems Lietuvos ir užsienio klientams sudėtingose ikiteisminiuose ir teisminiuose ginčuose.

Nuoširdžiai gerbiu visus savo klientus ir labai vertinu tiek jų, tiek kolegų profesionalumą, pasitikėjimą, atvirumą, toleranciją ir geranoriškumą. Pasikliaudama savo žiniomis, patirtimi, netaupydama laiko ir jėgų, visais atvejais stengiuosi atrasti teisingą, klientui naudingiausią, klausimo sprendimą.

 Labai myliu savo artimuosius, su kuriais smagiai bei turiningai praleidžiu savo laisvalaikį.

IPR
Intelektinės nuosavybės teisė
Intelektinė nuosavybė
Prekių ženklas
Domenas
Dizainas
Licencija