privacy

Duomenų apsauga

Patyrę ir profesionalūs „Fondia“ ekspertai užtikrina, kad galėtumėte būti ramūs šiuolaikinėje duomenimis grįstoje rinkoje.

Vientisumas ir duomenų apsaugos atitiktis

Vis labiau skaitmenizuotoje verslo aplinkoje daugumai įmonių vis svarbesne veiklos dalimi tampa nauji rinkodaros metodai, asmens duomenų tvarkymas ir atitiktis išaugusiems teisės aktų reikalavimams. Mūsų duomenų apsaugos ekspertai Šiaurės Europos ir Baltijos šalyse turi patirties, įgyvendinant tarptautinius ir nacionalinius reikalavimus. Tai leidžia mums suformuoti specialiai Jūsų verslui pritaikytą komandą, kuri prireikus galėtų teikti naudingus patarimus tarptautiniu mastu. Mes užtikriname, kad Jūsų verslas būtų stiprus ir nerizikingas rinkose, kuriose veikiate.

Asmens duomenys
Duomenys
Reglamentas
BDAR
Vientisumas
E-privatumas
Duomenų perdavimas
Privatumo politika

Įsipareigojimai ir patirtis

Patyrę ir profesionalūs „Fondia“ duomenų apsaugos ekspertai padės Jums visais klausimais, susijusiais su privatumo politika ir asmens duomenų apsauga. Be kita, teikiame konsultacijas, kaip laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimų ir e-privatumo taisyklių, taip pat ieškome sprendimų verslo duomenų apsaugos iššūkiams. Visų pirma, mes ne tik prižiūrime Jūsų verslą esamu laiku, bet ir atsižvelgiame į Jūsų tikslus bei vizijas tam, kad užtikrintume rizikos valdymą ankstyvoje stadijoje bei telktume dėmesį į verslo vystymą.

Mūsų teisės ekspertai gali patarti dėl:

 • Tarptautinio duomenų perdavimo ir duomenų tvarkymo susitarimų (pvz., BDAR)

 • Duomenų apsaugos vertinimo ir poveikio duomenų apsaugai vertinimo

 • Asmens duomenų saugumo pažeidimo procesų

 • Pranešimo ir leidimų išdavimo procedūrų bei bendravimo su priežiūros institucijomis

 • Privatumo politikų ir duomenų apsaugos dokumentacijos rengimo

 • Asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims

 • Duomenų subjektų prašymų

 • Klausimų, susijusių su duomenų apsaugos pareigūnais ir jų pareigomis

 • Klausimų apie darbuotojų asmens duomenų tvarkymą

 • Konkretiems sektoriams taikomų teisės aktų, tokių kaip sveikatos priežiūra ir finansai

 • Informacijos, susijusios su įmonės verslo procesais, tvarkymu

 • Rinkodara ir vartotojų apsauga, įskaitant klausimus apie slapukus ir panašias technologijas

Fondia logo table

„Fondia“ tikrai žino, kaip tuo pačiu metu pakreipti problemos sprendimą reikiama linkme ir nepamesti bendro vaizdo esmės. "

Mūsų ekspertai

Susipažinkite su mūsų ekspertais