Hållbarhet

Įmonių atsakomybė ir tvarumas 

Tvarumas yra labai svarbus tiek įmonėms, tiek aplinkai. „Fondia“ padeda laikytis taisyklių, sumažinti riziką ir pasinaudoti galimybėmis!

Didesni tvarumo reikalavimai įmonėms 

Visų sektorių įmonės susiduria su sudėtingais iššūkiais ir didelėmis verslo galimybėmis, susijusiomis su tvarumu. Investuotojai, darbuotojai, klientai ir kitos suinteresuotųjų šalių grupės vis dažniau tikisi, kad įmonės ir jų vadovai laikysis ne tik teisinių reikalavimų, bet ir verslo etikos nuostatų, vidaus gairių bei tarptautinių normų.

Tvarumas
Aplinka
Kova su korupcija
Žmogaus teisės
Darbo sąlygos
Rizikos valdymas
Įmonių atsakomybė
ĮSA
ASV
Atsakingas verslas

„Fondia“ ekspertai padeda valdyti tvarumo riziką ir verslo galimybes 

 Tvarumo klausimai užima svarbią vietą politikų darbotvarkėje nacionaliniu ir Europos Sąjungos (ES) lygmeniu, o teisinė šios srities raida sparčiai vystosi. Strateginis ir aktyvus tvarumo rizikos valdymas tampa būtina ilgalaikio vertės kūrimo sąlyga. Perėjimas prie tvaraus verslo sektoriaus pirmaujančioms įmonėms suteikia didelių verslo galimybių.  

„Fondia“ teisininkai atidžiai seka su verslo teise susijusių tvarumo klausimų raidą ir padeda Jums būti vienu žingsniu priekyje. Be žinių tvarumo klausimais, mūsų teisininkai turi solidžią verslo teisės patirtį, yra orientuoti į verslą ir iniciatyvūs. Mes padedame visais tvarumo aspektais: žmogaus teisių, darbo, aplinkos apsaugos ir verslo etikos srityse, įskaitant kovą su korupcija. 

Kuo galime padėti? 

Mūsų teisininkai tvarumo reikalavimus paverčia konkrečiais patarimais Jūsų įmonei nepriklausomai nuo jos dydžio ir veiklos sektoriaus, bei padeda Jums valdyti tvarumo riziką ir verslo galimybes.

Ar Jums reikia pagalbos sprendžiant konkretų klausimą, o gal norite daugiau sužinoti apie tai, kuo galime Jums padėti su įmonės atsakomybe ir tvarumu susijusiais klausimais? Susisiekite su mūsų teisininkais šiandien ir susitarkite dėl nemokamo susitikimo!

Skog

Padedame Jums:

 • Rengti ir peržiūrėti elgesio kodeksus ir politikų nuostatas

 • Dirbti su informavimo apie pažeidimus schemomis

 • Kurti tvarumo paskatas statybų projektuose 

 • Integruoti tvarumo aspektus į tiekėjų sutartis 

 • Dirbti aplinkos apsaugos ir tvarumo klausimais, į kuriuos įeina viskas – pradedant atsinaujinančia energetika ir leidimais, baigiant cheminėmis medžiagomis ir atliekų tvarkymu

 • Įgyvendinti atsakingą užimtumo praktiką ir politiką

 • Dirbti su rinkodara ir tvarumu, siekiant išvengti „žaliojo smegenų plovimo"

 • Vykdyti tvarų įmonių valdymą

 • Konsultuotis dėl tvarių investicijų ir finansų (Europos Sąjungos taksonomijos reglamento, informacijos atskleidimo reglamento ir kt.)

 • Atsakingai ir skaidriai tvarkyti asmens duomenis

 • Valdyti ASV (ESG) riziką sudarant sandorius ir atliekant išsamų patikrinimą 

 • Konsultuotis asmens teisių klausimais

 • Užkirsti kelią ir valdyti su korupcija ir pinigų plovimu susijusią riziką 

Ar žinojote, kad… 

1

Taksonomijos reglamentas

Taksonomijos reglamentas apibrėžia, kas yra ekologiškai tvarios investicijos, o nuo 2022 m. numato atskaitomybės reikalavimus didesnėms įmonėms, kurių akcijomis prekiaujama viešai, ir finansų rinkos dalyviams. Tačiau įmonėms, kurioms šie reikalavimai nenumatyti, taip pat gali būti naudingas reikalavimų vykdymas ir ataskaitų teikimas, nes, be kita ko, taip jos gali padidinti galimybes gauti finansavimą, pritraukti investicijų ir apsisaugoti nuo kaltinimų „žaliuoju smegenų plovimu“. 

2

Klimatui neutrali ES

Europos Sąjungos tikslas – iki 2050 m. tapti neutralia klimato atžvilgiu, o kad tai pasiektų, ES pasiūlė šį tikslą įtraukti į klimato kaitos teisės aktus, kuriais ES institucijos ir nacionalinės vyriausybės būtų įpareigotos imtis veiksmų šiam tikslui pasiekti. Labai tikėtina, kad siekiant iki 2050 m. pasiekti klimato neutralumą, ateityje galima tikėtis daugiau įstatymais nustatytų tvarumo reikalavimų įmonėms.

3

Ruošiami nauji teisės aktai

Tikimasi, kad 2021 m. Komisija pateiks teisėkūros pasiūlymą dėl išsamaus aplinkos ir žmogaus teisių išsamaus patikrinimo. Remiantis ankstesniu Europos Parlamento pasiūlymu, jis bus taikomas mažoms ir vidutinėms įmonėms, tačiau joms tam tikra apimtimi bus taikomas atskiras reglamentavimas.

Mūsų ekspertai

Susipažinkite su mūsų ekspertais