Investuotojams
Atidaryti MyFondia

Administracinė teisė

Konsultuojame ir atstovaujame administraciniuose teisiniuose santykiuose

Administracinė teisė

„Fondia“  teisės ekspertai yra patyrę administracinės teisės ekspertai ir pataria įvairiais administracinės teisės ir administracinio proceso teisės klausimais. Padedame įmonėms santykiuose su valstybės ir vietos valdžios institucijomis. Skatiname bendradarbiavimu ir derybomis grįstą požiūrį, nes tai lemia abiem pusėms naudingus rezultatus. Tačiau ne visuomet įmanoma išvengti ginčų, tad ir tokiais atvejais mes darome viską, kad kuo geriau apgintume kliento interesus sprendžiant ginčus neteismine tvarka ir administraciniuose teismuose.

Mūsų komanda konsultuoja dėl: 

  • Prašymų išduoti įvairius leidimus, sertifikatus, licencijas

  • Kreipimosi dėl dotacijų, įvairių registracijų

  • Administracinių sutarčių

  • Administracinės atsakomybės, įskaitant valstybės atsakomybę, klausimų

  • Viešųjų pirkimų

  • Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės

  • Atstovauja derybose, ginčuose ikiteismine tvarka ir teismine tvarka administraciniuose teismuose

Mūsų ekspertai

Susipažinkite su mūsų ekspertais

taking notes

"Esu labai dėkingas „Fondia“, kad jie išliko lankstūs ir sugebėjo prisitaikyti prie nuolatos besikeičiančių sąlygų."