Investuotojams
Atidaryti MyFondia

Transporto priemonių nuomos paslaugas teikiančioms įmonėms dar ne metas atostogauti

BDAR
Duomenų apsauga
Vartotojų apsauga

Prasidėjus vasarai ir sušvelnėjus Covid-19 ribojimams, atostogų sezonas įsibėgėjo tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Dažnu atveju savo kelionėms poilsiautojai nuomojasi automobilius, dviračius, elektrinius paspirtukus ir kitas transporto priemones. Kaip tik dabar šias paslaugas teikiančios įmonės pateko į priežiūros institucijų akiratį.

Visų trijų Baltijos šalių priežiūros institucijos organizuoja sektorinę stebėseną

Kaip viešai skelbia Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI), Baltijos šalyse bus stebima, kaip įmonės, trumpalaikiai nuomojančios transporto priemones, įskaitant elektrinius paspirtukus, ir kurių pagrindiniai paslaugų gavėjai yra fiziniai asmenys, laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR).

Pirmiausia bus stebimos bendrovės, kurių pagrindinė verslo vieta yra vienoje iš Baltijos šalių ir kurios savo paslaugas siūlo visose Baltijos šalyse. Tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad tik Lietuvoje transporto priemonių trumpalaikės nuomos paslaugas teikiančios įmonės išvengs stebėsenos, nes VDAI gali išplėsti priežiūros apimtį, įtraukdama įmonių, kurios taip pat veikia tik vienoje valstybėje narėje, veiklą.

Svarbu akcentuoti, kad stebėsenos vykdymo metu VDAI nustačius BDAR pažeidimus, pvz. netinkamas privatumo pranešimas ar slapukų siena, duomenų veiklos įrašų ir kitų pagal BDAR privalomų dokumentų nebuvimas, rizikos vertinimo neatlikimas ir pan., įmonėms gali būti skiriamos didelės baudos (iki 20 mln. EUR arba iki 4% įmonės ankstesnių finansinių metų bendros metinės pasaulinės apyvartos). Negana to, verslų BDAR pažeidimai dažnai skatina duomenų subjektus reikšti individualius arba grupinius ieškinius dėl žalos atlyginimo, kurių bendra suma neretai siekia ir net viršija priežiūros institucijų pritaikytų baudų dydį, todėl baudų ir kompensacijų išmokėjimas gali nemenkai papurtyti piniginę ar net privesti įmonę prie bankroto.

Iššūkiai automobilių nuomotojų laukia ne tik duomenų apsaugos, bet ir vartotojų teisių apsaugos srityje

Kalbant apie prekybą internetu, pirkėjui svarbu Šių metų liepos pradžioje Europos Komisija ir nacionalinės vartotojų teisių apsaugos institucijos paskelbė ES vykdytos automobilių nuomos brokerių interneto svetainių patikrinimo („Sweep”) rezultatus. Koordinuojant Europos Komisijai, 10 valstybių narių (tarp jų ir Lietuvos) bei Norvegijos institucijos patikrino 78 interneto svetaines, kuriose tarpininkai teikia automobilių nuomos paslaugą, įskaitant oro linijų ir kitų užsakymo paslaugų svetaines.

Šios jungtinės veiklos tikslas buvo patikrinti, ar Europoje veikiantys didžiausi automobilių nuomos brokeriai laikosi ES vartotojų apsaugos taisyklių. Paaiškėjo, kad tik 45 % interneto svetainių atitinka nustatytus reikalavimus.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) patikrino Lietuvoje veikiančias 8 interneto svetaines ir nustatė, jog kai kuriose svetainėse pateikiama informacija yra nevisiškai išsami ir tiksli, o tai neabejotinai pažeidžia vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, dėl ko VVTAT gali skirti ekonomines sankcijas automobilių nuomą teikiančioms įmonėms, bei kartu gali nukentėti šių verslo subjektų reputacija ir prestižas.

Išeitis tikrai yra

Yra geras posakis: perspėtas – reiškia apginkluotas. Taigi, transporto priemonių nuomos paslaugas teikiančios įmonės jau dabar gali atlikti tam tikrus namų darbus, pavyzdžiui patikrinti savo interneto svetainėse esančių privatumo pranešimų (politikų), slapukų politikų ir sienų, bendrųjų paslaugų teikimo taisyklių ir kitų dokumentų atitiktį BDAR, Civiliniam kodeksui bei kitiems teisės aktams, ir reikalui esant šiuos dokumentus atnaujinti (arba parengti, jeigu jų išvis nėra). Fondia teisininkai visada yra pasiruošę padėti Jums atlikti aukščiau nurodytus veiksmus ir užtikrinti Jūsų verslo atitiktį duomenų bei vartotojų apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.

Ši medžiaga buvo parengta remiantis galiojančiais teisės aktais ir institucijų išaiškinimais, bendrais informaciniais tikslais, ir ji nėra teisinė konsultacija. Todėl kviečiame pasinaudoti nemokamos pirminės konsultacijos galimybe ir pasitarti su vienu iš mūsų teisininkų. Pokalbį galite paskirti Jums patogiu laiku paspaudę Calendly nuorodą.