Slapukai ir asmens duomenys

privacy

Privatumas

Europos duomenų apsaugos valdyba gegužės mėnesį atnaujino gaires dėl sutikimų rinkimo pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), kuriose pasisakė dėl sutikimų slapukams rinkimo, kai (a) tinklalapio vartotojas privalo sutikti su slapukų diegimu tam, kad gautų prieigą prie tinklalapio turinio (angl. cookies walls) ir (b) kai tolimesnis tinklalapio naršymas yra prilyginamas sutikimo davimui. Pagal gaires, abiem nurodytais atvejais, sutikimas neatitinka BDAR keliamų reikalavimų.

Tam, kad Jūsų tinklalapio vartotojų sutikimai naudoti slapukus atitiktų BDAR reikalavimus, rekomenduočiau atlikti šiuos veiksmus:

1. Patikrinti, kokius slapukus naudojate. Slapukų auditas - pirmasis žingsnis, kuris leis Jums suprasti kokius slapukus naudojate ir kokią informaciją naudojamų slapukų pagalba apie tinklalapio vartotoją renkate.

Turėdami informaciją apie esamą situaciją, galėsite

2. Įvertinti, ar visų slapukų reikia. Beveik 30% įmonių, kurioms teikiau konsultacijas dėl slapukų naudojimo praėjusiais metais, po atlikto slapukų audito priėmė sprendimą naudoti tik būtinuosius slapukus. Šiuo atveju, sutikimų rinkti nereikia, užtenka informuoti tinklalapio vartotoją apie tai, jog būtinieji slapukai yra naudojami tinklalapyje.

Jei naudojate ne tik būtinuosius slapukus

3. Pranešimą dėl slapukų naudojimo ruoškite ir sutikimus rinkite tokiu būdu, kad Jūsų tinklalapio vartotojas turėtų galimybę:

a. sutikti arba nesutikti su slapukų naudojimu;

b. duoti sutikimą pagal atskiras slapukų grupes (pvz., analitiniai, rinkodaros, socialinio dalinimosi);

c. rasti daugiau informacijos apie Jūsų naudojamus slapukus, įskaitant informaciją apie tai kokie duomenys yra renkami konkretaus slapuko pagalba (pvz., Slapukų politikoje);

d. rasti daugiau informacijos apie savo teises, įskaitant teisę atšaukti duotus sutikimus.