Investuotojams
Atidaryti MyFondia

Sąžiningų sutarčių sąlygų užtikrinimas: patarimai mokykloms ir ugdymo įstaigoms

Vartotojų teisių apsauga
Verslo sutartys
Consumer protection
Business Legal Agreements
Švietimo ir ugdymo paslaugų teikimo sutartys, kurias tėvai sudaro su mokykla ar ikimokyklinio  ugdymo įstaiga, yra vartojimo sutartys. Todėl joms, be bendrųjų atlygintinas paslaugas reglamentuojančių nuostatų, taikomos ir specialiosios Civilinio kodekso normos vartojimo sutartims. Mokykloms ir kitoms ugdymo įstaigoms svarbu užtikrinti, kad su tėvais sudaromos sutartys būtų sąžiningos ir atitiktų minėtus teisinius reikalavimus. Pateikiame keturis pagrindinius aspektus, į kuriuos reikia atsižvelgti, peržiūrint paslaugų teikimo sutarčių nuostatas. 

1. Užtikrinant sąžiningas sutartis, pirmiausia, atidžiai peržiūrėkite ir įvertinkite nuostatas, ar jos nepažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyros vartotojo nenaudai. Pavyzdžiui, patikrinkite, ar sutartyje nėra straipsnių, suteikiančių mokyklai vienašalių teisių arba pranašumų prieš tėvus ar mokinius be tinkamo pagrindimo. Tokios sąlygos gali būti laikomos nesąžiningomis ir gali sukelti teisinių ginčų ateityje.

2. Įvertinkite, ar sutartys nenustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Norime atkreipti jūsų dėmesį, jog netesybomis siekiama tik kompensuoti nukentėjusios šalies nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Peržiūrėkite civilinės atsakomybės sąlygų kalbą ir apimtį, kad įsitikintumėte, jog jos atitinka įstatymus ir nesukuria nesąžiningo pranašumo mokyklai. 

3. Prieš sudarydami sutartį, suteikite tėvams ir mokiniams pakankamai informacijos apie sutarties sąlygas. Pateikite išsamią informaciją apie mokyklos vidaus tvarką, norminius dokumentus ir kitus reikalavimus, kurių turi laikytis tėvai ir mokiniai. Neįtraukite į sutartį nuostatų, įpareigojančių tėvus ar mokinius vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jie neturėjo realios galimybės susipažinti prieš sudarant sutartį. Įsitikinkite, kad visa svarbi informacija, įskaitant kainas, mokesčius ir bet kokius pakeitimus, kurie gali įvykti sutarties galiojimo metu, yra aiškiai perduota ir dokumentuota sutartyje. 

4. Venkite į sutartis įtraukti nuostatas, suteikiančias mokyklai teisę vienašališkai pakeisti sutarties sąlygas be sutartyje numatyto ar pakankamo pagrindo. Sutarties pakeitimai, įskaitant kainodarą ir mokesčius, turi būti atliekami sutartyje nustatyta tvarka ir atvejais, o ne vienašališkai be tinkamo šalių bendravimo ir vartotojo sutikimo. Užtikrinkite, kad bet kokie sutarties pakeitimai atitiktų vartojimo sutarčių sąlygas, būtų teisingi ir pagrįsti. 

 

Šios rekomendacijos yra pateiktos remiantis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos paskelbta (VVTAT) praktika, kai VVTAT vertino mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų paslaugų teikimo sutartis nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu.  

Sąžiningos ir skaidrios sutartys yra būtinos siekiant apsaugoti tėvų, mokinių ir pačios mokyklos teises bei išvengti galimų teisinių ginčų ar žalos, kylančios dėl nesąžiningų sutarties sąlygų, o taip pat norint sukurti pasitikėjimą ir palaikyti gerus santykius su tėvais bei mokiniais ir galiausiai prisidėti prie teigiamos mokymosi patirties.  

Kviečiame pasinaudoti nemokamos pirminės konsultacijos galimybe ir pasikalbėti su Fondia teisininku. Pokalbį galite paskirti Jums patogiu laiku paspaudę Calendly nuorodą. Savo klausimą taip pat galite pateikti tiesiogiai el. paštu lithuania@fondia.com 

Jei norite daugiau sužinoti apie teisės aktų naujoves bei gauti praktinius teisininkų patarimus, kviečiame prenumeruoti mūsų naujienlaiškį!