Sankcijų taikymas Rusijai ir Baltarusijai bei įmonių KYC procesai

Fondia
Aktualu 2022-04-04

Business Legal Agreements
Corporate

Sankcijų taikymas Rusijai ir Baltarusijai, atrodo, tęsis dar ilgą laiką. ES jau priėmė keturis skirtingus sankcijų paketus ir dar tebevyksta diskusijos dėl naujų sankcijų.

Visgi už sankcijų taikymą galutiniame etape atsako įmonės. Dėl šios priežasties pabrėžiame, kaip svarbu pažinti savo klientą (angl. Know Your Customer arba KYC) ir turėti KYC procesą, kuris būtų tinkamas Jūsų verslui ir jo rizikai. Aktyvus sankcijų režimo ir bet kokių jo pakeitimų stebėjimas, taip pat eksporto ir importo apribojimai turėtų būti neatsiejama įmonių veiklos dalis. Reikėtų peržiūrėti įmonės gaires (pvz., elgesio kodeksą). Taip pat gali prireikti įvertinti įmonės darbuotojų mokymo poreikius atitikties klausimais

Taip pat įmonėms rekomenduojame atlikti išsamų sankcijų rizikos vertinimą, ypač jeigu įmonė turi tarptautinių klientų ar verslo partnerių. Taip pat atliekant rizikos vertinimą turėtų būti įvertinti veiksniai, dėl kurių įmonėje gali būti plaunami pinigai. Remiantis konkrečiai įmonei skirtu rizikos vertinimu, KYC veiksmai turi būti proporcingi ir tinkamai nukreipti. Reikėtų pasirinkti tinkamus kontrolės metodus, tokius kaip stebėsenos metodai. Dokumentais pagrįstą rizikos vertinimą taip pat galima panaudoti siekiant įrodyti valdžios institucijoms, kad Jūsų įmonė veikė rūpestingai ir atidžiai bei dėjo visas pastangas rizikai suvaldyti, jei vis dėlto būtų pažeisti teisės aktai, numatantys privalomą sankcijų taikymą.

Jau dabar į verslo sutartis būtina įtraukti išsamesnes nuostatas dėl sankcijų. Todėl rekomenduojame peržiūrėti ir atnaujinti savo įmonės sutarčių papildomas sąlygas dėl sankcijų, taip pat sąlygas dėl nenugalimos jėgos (force majeure), finansinių sunkumų ir kainos keitimo galimybių.

Be to, galima tikėtis, kad finansavimo susitarimuose ateityje bus taikomos griežtesnės sankcijos. Sankcijų sąlygos, įtrauktos į įmonių verslo sutartis, turėtų būti suderintos su įmonių finansavimo sutartimis.

 „Fondia“ visada yra pasiruošusi atsakyti į su Jūsų verslu susijusius teisinius klausimus. Todėl kviečiame pasinaudoti nemokamos pirminės konsultacijos galimybe ir pasitarti su vienu iš mūsų teisininkų. Pokalbį galite paskirti Jums patogiu laiku paspaudę Calendly nuorodą.