Prastova ekstremaliosios situacijos ir karantino atveju

Fondia
Aktualu 2020-04-06

Darbo teisė

Kovo 19 d. įsigaliojo Darbo kodekso ir Užimtumo įstatymo pakeitimai, kurių tikslas padėti įmonėms susidoroti su ekstremalios padėties ir karantino sukeltais sunkumais bei išsaugoti darbo vietas.

Pagal Darbo kodekso 47 straipsnį, greta esamo pagrindo skelbti prastovą (kai darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl objektyvių priežasčių ne dėl darbuotojo kaltės ir darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo), atsiranda dar vienas ¬– Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir darbdaviui dėl to negalint suteikti darbuotojui sutartyje sulygto darbo. Užimtumo įstatymo numatytas dalies prastovos išlaidų kompensavimas valstybės lėšomis taikomas būtent pataruoju prastovos atveju.

Kiti su šia naujove susiję svarbūs momentai:

1) iš darbuotojo negali būti reikalaujama, kad jis atvyktų į darbovietę (tokie reikalavimai gali būti numatyti kitu prastovos atveju);

2) prastovos laikotarpiu mokamas ne mažesnis kaip Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos užmokestis, kai darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma (įprastu atveju mokėjmo tvarka sudėtingesnė);

3) dalinės prastovos atveju, kai tam tikram laikotarpiui sumažinamas darbo dienų per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis) ar darbo valandų per dieną skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis), už darbo laiką mokamas darbo užmokestis, o už prastovos laiką mokama aukščiau aprašyta tvarka proporcingai.

Tuo tarpu, Užimtumo įstatymas numato paramą darbdaviams tokios prastovos atveju išlaikantiems darbo vietas. Subsidijos dydis apskaičiuojamas procentais nuo darbuotojo priskaičiuoto darbo užmokesčio dydžio, bet ne daugiau negu Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga (šiuo metu 607 eurai bruto). Procentai priklausys nuo įmonės veiklos pobūdžio:

1) sektoriuose, kur nustatyti Vyriausybės apribojimai – 90 proc. užmokesčio;

2) kituose sektoriuose – 60 proc. užmokesčio.

Jeigu darbuotojui prastova paskelbta ne visą mėnesio darbo laiką, subsidijos dydis apskaičiuojamas proporcingai to asmens prastovos laikui. Subsidija netaikoma valstybės ir savivaldybės institucijoms ar įstaigoms, profesinėms sąjungoms, religinėms bendruomenėms (bendrijoms) ar asociacijoms.

Darbdaviai tuo tarpu turi pareigą išlaikyti tas darbo vietas ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo subsidijos mokėjimo pabaigos. Subsidija per Užimtumo tarnybą mokama iki datos, kada Vyriausybė atšauks ekstremaliąją situaciją ar karantiną.

Skelbiant prastovą, svarbu įvertinti, kuriems konkrečiai darbuotojams negalima užtikrinti darbo dėl ekstremalios situacijos ir karantino paskelbimo, kokia apimtimi ji turi būti skelbiama – visa, ar dalinė. Jeigu darbuotojas turės atlikti tam tikrus darbu nepaisant situacijos, jam skelbiama dalinė prastova. Visas darbo vietas reikia įvertinti individualiai. Reikia pridurti, kad darbuotojai turi teisę ginčyti išleidimo į prastovą teisėtumą, jeigu ją skelbiant darbuotojui ar jų grupei pažeidžiamas diskriminavimo draudimo principas.

Prastova skelbiama darbdavio sprendimu, priklausomai nuo toje darbovietėje galiojančios tvarkos, tai gali būti įsakymas, nurodymas ar pan. Dokumente rekomenduojama glaustai ir aiškiai nurodyti, kodėl skelbiama prastova, kaip situacija susijusi su ekstremaliosios padėties ir karantino paskelbimu, visiems darbuotojams ar tam tikroms grupėms, darbo vietoms, visa ar dalinė, kokiam laikotarpiui, kaip bus informuojama apie prastovos atšaukimą, jeigu ji neapibrėžta konkrečia data, o taip pat kiti susiję klausimai.

Svarbu ne tik supažindinti darbuotojus su sprendimu, bet ir paaiškinti aplinkybes plačiau, kokias pastangas įmonė deda siekiant spręsti situaciją, sušvelninti padėtį. Tai galima daryti pasitelkiant darbo tarybas. Reikia pridurti, kad įmonės, turinčios 20 ir daugiau darbuotojų, kasmet iki balandžio 1 dienos turi pateikti tam tikrą informaciją darbo taryboms, tame tarpe ir apie įmonės būklę, galimus užimtumo pokyčius (ypač iškilus grėsmei užimtumui), darbo laiko organizavimo ypatumus, kitus klausimus.

Šiuo metu subsidijų mokėjimo ir reikiamų dokumentų pateikimo tvarka yra rengiama, o dėl jų kreiptis į Užimtumo tarnybą bus galima nuo balandžio 5 dienos.

Informaciją apie veiklos apribojimus galima rasti Vyriausybės interneto svetainėje

Jeigu kyla klausimų, mūsų komanda pasiruošus padėti.

Būkite sveiki ir saugokite aplinkinius!